Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Debates
Ceturtdiena, 2011. gada 15. decembris - StrasbūraPārskatītā redakcija
 1.Sēdes atklāšana
 2.Stāvoklis Sīrijā (iesniegtie rezolūcijas priekšlikumi) (sk. protokolu)
 3.Nesen pieņemtie Padomes lēmumi un EGF regulas pārskatīšana Komisijā - Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana (Francijas pieteikums EGF/2009/019 FR/Renault) (debates)
 4.Programma „Saprātīga enerģija Eiropai” (debates)
 5.ES konkurences politika (debates)
 6.Starptautiskā meiteņu diena (rakstiska deklarācija)
 7.Balsošanas laiks
  7.1.Afganistānai sniegtās ES finansiālās palīdzības budžeta kontrole (A7-0388/2011 - Jens Geier) (balsošana)
  7.2.ES konkurences politika (A7-0424/2011 - Andreas Schwab) (balsošana)
 8.Parlamenta priekšsēdētāja Jerzy Buzek uzruna - atskats uz pilnvaru laikā paveikto
 9.Balsošanas laiks (turpinājums)
  9.1.Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana (Francijas pieteikums EGF/2009/019 FR/Renault) (A7-0396/2011 - Barbara Matera) (balsošana)
  9.2.Publiska piekļuve Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem (A7-0426/2011 - Michael Cashman) (balsošana)
  9.3.Eiropas Jūras drošības aģentūra (A7-0372/2011 - Knut Fleckenstein) (balsošana)
  9.4.Stāvoklis Sīrijā (B7-0721/2011) (balsošana)
  9.5.Rādītāju kopsavilkuma projekts makroekonomiskās nelīdzsvarotības uzraudzībai (B7-0690/2011) (balsošana)
  9.6.Vienotā Eiropas transporta telpa (A7-0425/2011 - Mathieu Grosch) (balsošana)
  9.7.Apcietinājuma apstākļi Eiropas Savienībā (B7-0687/2011) (balsošana)
  9.8.EK un Uzbekistānas Partnerības un sadarbības nolīgums un tekstilizstrādājumu divpusēja tirdzniecība (A7-0427/2011 - George Sabin Cutaş) (balsošana)
  9.9.Darba ņēmēju brīva pārvietošanās Eiropas Savienībā (B7-0730/2011) (balsošana)
  9.10.ES stratēģija attiecībā uz Vidusāziju (A7-0338/2011 - Nicole Kiil-Nielsen) (balsošana)
  9.11.Drošība un veselības aizsardzība darbā (A7-0409/2011 - Karima Delli) (balsošana)
 10.Balsojumu skaidrojumi
 11.Balsojumu labojumi un nodomi balsot (sk. protokolu)
 12.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana (sk. protokolu)
 13.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)
  13.1.Azerbaidžāna — it īpaši Rafiq Tagi lieta
  13.2.Sieviešu stāvoklis Afganistānā un Pakistānā
  13.3.Tunisija — Zakaria Bouguira lieta
 14.Balsošanas laiks
  14.1.Azerbaidžāna — it īpaši Rafiq Tagi lieta (B7-0701/2011) (balsošana)
  14.2.Sieviešu stāvoklis Afganistānā un Pakistānā (B7-0702/2011) (balsošana)
  14.3.Tunisija — Zakaria Bouguira lieta (B7-0712/2011) (balsošana)
 15.Balsojumu labojumi un nodomi balsot (sk. protokolu)
 16.Komiteju un delegāciju sastāvs (sk. protokolu)
 17.Dokumentu iesniegšana (sk. protokolu)
 18.Lēmumi attiecībā uz atsevišķiem dokumentiem (sk. protokolu)
 19.Rakstiskas deklarācijas (iesniegšana) (sk. protokolu)
 20.Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana (sk. protokolu)
 21.Nākamo sēžu datumi (sk. protokolu)
 22.Sēdes slēgšana
Debates
Pārskatītā redakcija (1121 kb)
 
Debates
Pārskatītā redakcija (3969 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika