Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Debatten
Donderdag 15 december 2011 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Opening van de vergadering
 2.De situatie in Syrië (ingediende ontwerpresoluties): zie notulen
 3.Recente besluiten van de Raad en de herziening door de Commissie van de EFG-verordening - Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (aanvraag EGF/2009/019 FR/Renault, Frankrijk) (debat)
 4.Het programma Intelligente energie voor Europa (debat)
 5.Mededingingsbeleid van de EU (debat)
 6.Internationale meisjesdag (schriftelijke verklaring)
 7.Stemmingen
  7.1.Begrotingscontrole op de financiële bijstand van de EU aan Afghanistan (A7-0388/2011 - Jens Geier) (stemming)
  7.2.Mededingingsbeleid van de EU (A7-0424/2011 - Andreas Schwab) (stemming)
 8.Toespraak van Voorzitter Buzek – Terugblik op zijn mandaat
 9.Stemmingen (voortzetting)
  9.1.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering (aanvraag EGF/2009/019 FR/Renault, Frankrijk) (A7-0396/2011 - Barbara Matera) (stemming)
  9.2.Toegang van het publiek tot documenten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie (A7-0426/2011 - Michael Cashman) (stemming)
  9.3.Europees Agentschap voor maritieme veiligheid (A7-0372/2011 - Knut Fleckenstein) (stemming)
  9.4.De situatie in Syrië (B7-0721/2011) (stemming)
  9.5.Ontwerpscorebord voor het toezicht op macro-economische onevenwichtigheden (B7-0690/2011) (stemming)
  9.6.Een interne Europese vervoersruimte (A7-0425/2011 - Mathieu Grosch) (stemming)
  9.7.Detentieomstandigheden in de EU (B7-0687/2011) (stemming)
  9.8.Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst EG-Oezbekistan en bilaterale handel in textiel (A7-0427/2011 - George Sabin Cutaş) (stemming)
  9.9.Vrij verkeer van werknemers binnen de Europese Unie (B7-0730/2011) (stemming)
  9.10.EU-strategie voor Centraal-Azië (A7-0338/2011 - Nicole Kiil-Nielsen) (stemming)
  9.11.Gezondheid en veiligheid op het werk (A7-0409/2011 - Karima Delli) (stemming)
 10.Stemverklaringen
 11.Rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 12.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 13.Debatten over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)
  13.1.Azerbeidzjan, met name het geval van Rafiq Tağı
  13.2.De situatie van vrouwen in Afghanistan en Pakistan
  13.3.Tunsesië, het geval van Zakaria Bouguira
 14.Stemmingen
  14.1.Azerbeidzjan, met name het geval van Rafiq Tağı (B7-0701/2011) (stemming)
  14.2.De situatie van vrouwen in Afghanistan en Pakistan (B7-0702/2011) (stemming)
  14.3.Tunsesië, het geval van Zakaria Bouguira (B7-0712/2011) (stemming)
 15.Rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 16.Samenstelling commissies en delegaties: zie notulen
 17.Ingekomen stukken: zie notulen
 18.Besluiten inzake bepaalde documenten: zie notulen
 19.Schriftelijke verklaringen (indiening): zie notulen
 20.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten: zie notulen
 21.Rooster van de volgende vergaderingen: zie notulen
 22.Sluiting van de vergadering
Debatten
Herziene uitgave (1121 kb)
 
Debatten
Herziene uitgave (3969 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid