Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Pełne sprawozdanie z obrad
Czwartek, 15 grudnia 2011 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Sytuacja w Syrii (złożone projekty rezolucji): Patrz protokól
 3.Niedawne decyzje Rady i przegląd rozporządzenia EGF przez Komisję - Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek EGF/2009/019 FR/Renault przedstawiony przez Francję) (debata)
 4.Program „Inteligentna energia dla Europy” (debata)
 5.Polityka konkurencji UE (debata)
 6.Międzynarodowy Dzień Dziewcząt (oświadczenie pisemne)
 7.Głosowanie
  7.1.Kontrola budżetowa pomocy finansowej UE dla Afganistanu (A7-0388/2011 - Jens Geier) (głosowanie)
  7.2.Polityka konkurencji UE (A7-0424/2011 - Andreas Schwab) (głosowanie)
 8.Przemówienie przewodniczącego Jerzego Buzka - Podsumowanie mandatu
 9.Głosowanie (kontynuacja)
  9.1.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek EGF/2009/019 FR/Renault przedstawiony przez Francję) (A7-0396/2011 - Barbara Matera) (głosowanie)
  9.2.Publiczny dostęp do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (A7-0426/2011 - Michael Cashman) (głosowanie)
  9.3.Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa na Morzu (A7-0372/2011 - Knut Fleckenstein) (głosowanie)
  9.4.Sytuacja w Syrii (B7-0721/2011) (głosowanie)
  9.5.Projekt tabeli wyników do celów nadzorowania zakłóceń równowagi makroekonomicznej (B7-0690/2011) (głosowanie)
  9.6.Jednolity europejski obszar transportu (A7-0425/2011 - Mathieu Grosch) (głosowanie)
  9.7.Warunki osadzenia w UE (B7-0687/2011) (głosowanie)
  9.8.Umowa o partnerstwie i współpracy między WE a Uzbekistanem oraz dwustronny handel wyrobami włókienniczymi (A7-0427/2011 - George Sabin Cutaş) (głosowanie)
  9.9.Swobodny przepływ pracowników w obrębie Unii Europejskiej (B7-0730/2011) (głosowanie)
  9.10.Strategia UE wobec Azji Środkowej (A7-0338/2011 - Nicole Kiil-Nielsen) (głosowanie)
  9.11.Bezpieczeństwo i higiena pracy (A7-0409/2011 - Karima Delli) (głosowanie)
 10.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
 11.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokół
 12.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: Patrz protokól
 13.Debaty nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i praworządności (debata)
  13.1.Azerbejdżan, zwłaszcza przypadek Rafiqa Tağıego
  13.2.Sytuacja kobiet w Afganistanie i Pakistanie
  13.3.Tunezja: przypadek Zakariego Bouguiry
 14.Głosowanie
  14.1.Azerbejdżan, zwłaszcza przypadek Rafiqa Tağıego (B7-0701/2011) (głosowanie)
  14.2.Sytuacja kobiet w Afganistanie i Pakistanie (B7-0702/2011) (głosowanie)
  14.3.Tunezja: przypadek Zakariego Bouguiry (B7-0712/2011) (głosowanie)
 15.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokół
 16.Skład komisji i delegacji: Patrz protokól
 17.Składanie dokumentów: patrz protokół
 18.Decyzje dotyczące niektórych dokumentów: patrz protokół
 19.Oświadczenia pisemne (składanie dokumentów): Patrz protokól
 20.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia : Patrz protokól
 21.Kalendarz następnych posiedzeń: patrz protokól
 22.Zamknięcie posiedzenia
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (1121 kb)
 
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (3969 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności