Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Rozpravy
Štvrtok, 15. decembra 2011 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Situácia v Sýrii (predložené návrhy uznesení): pozri zápisnicu
 3.Nedávne rozhodnutia Rady a revízia nariadenia o EGF zo strany Komisie – Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (žiadosť EGF/2009/019 FR/Renault, Francúzsko) (rozprava)
 4.Program Inteligentná energia – Európa (rozprava)
 5.Politika hospodárskej súťaže EÚ (rozprava)
 6.Medzinárodný deň dievčaťa (písomné vyhlásenie)
 7.Hlasovanie
  7.1.Rozpočtová kontrola finančnej pomoci EÚ pre Afganistan (A7-0388/2011 - Jens Geier) (hlasovanie)
  7.2.Politika hospodárskej súťaže EÚ (A7-0424/2011 - Andreas Schwab) (hlasovanie)
 8.Prejav predsedu Jerzyhy Buzeka – Vyhodnotenie pôsobenia vo funkcii
 9.Hlasovanie (pokračovanie)
  9.1.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (žiadosť EGF/2009/019 FR/Renault, Francúzsko) (A7-0396/2011 - Barbara Matera) (hlasovanie)
  9.2.Prístup verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (A7-0426/2011 - Michael Cashman) (hlasovanie)
  9.3.Európska námorná bezpečnostná agentúra (A7-0372/2011 - Knut Fleckenstein) (hlasovanie)
  9.4.Situácia v Sýrii (B7-0721/2011) (hlasovanie)
  9.5.Návrh hodnotiacej tabuľky na účely dohľadu nad makroekonomickými nerovnováhami (B7-0690/2011) (hlasovanie)
  9.6.Jednotný európsky dopravný priestor (A7-0425/2011 - Mathieu Grosch) (hlasovanie)
  9.7.Podmienky zadržiavania v EÚ (B7-0687/2011) (hlasovanie)
  9.8.Dohoda o partnerstve a spolupráci medzi ES a Uzbekistanom a bilaterálny obchod v oblasti textilu (A7-0427/2011 - George Sabin Cutaş) (hlasovanie)
  9.9.Voľný pohyb pracovníkov v rámci Európskej únie (B7-0730/2011) (hlasovanie)
  9.10.Stratégia EÚ pre Strednú Áziu (A7-0338/2011 - Nicole Kiil-Nielsen) (hlasovanie)
  9.11.Zdravie a bezpečnosť pri práci (A7-0409/2011 - Karima Delli) (hlasovanie)
 10.Vysvetlenia hlasovania
 11.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 12.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 13.Rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)
  13.1.Azerbajdžan, najmä prípad Rafiqa Tagiho
  13.2.Situácia žien v Afganistane a Pakistane
  13.3.Tunisko: prípad Zakarjá Búghiru
 14.Hlasovanie
  14.1.Azerbajdžan, najmä prípad Rafiqa Tagiho (B7-0701/2011) (hlasovanie)
  14.2.Situácia žien v Afganistane a Pakistane (B7-0702/2011) (hlasovanie)
  14.3.Tunisko: prípad Zakarjá Búghiru (B7-0712/2011) (hlasovanie)
 15.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 16.Zloženie výborov a delegácií: pozri zápisnicu
 17.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 18.Rozhodnutia týkajúce sa určitých dokumentov: pozri zápisnicu
 19.Písomné vyhlásenia (predložené dokumenty): pozri zápisnicu
 20.Zaslanie textov prijatých počas rokovania: pozri zápisnicu
 21.Termíny nasledujúcich rokovaní: pozri zápisnicu
 22.Skončenie rokovania
Rozpravy
Revidované vydanie (1121 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydanie (3969 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia