Prejšnje 
 Naslednje 
ZapisnikGlasovanjaPoimensko glasovanjeSprejeta besedilaDobesedni zapis
Dobesedni zapisi razprav
Četrtek, 15. december 2011 - StrasbourgPregledana izdaja
 1.Otvoritev seje
 2.Razmere v Siriji (vloženi predlogi resolucij): gl. zapisnik
 3.Nedavni sklepi Sveta in pregled Uredbe ESPG, ki ga je opravila Komisija - Uporaba Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (vloga EGF/2009/019 FR/Renault, Francija) (razprava)
 4.Program Inteligentna energija – Evropa (razprava)
 5.Politika konkurence EU (razprava)
 6.Mednarodni dan deklet (pisna izjava)
 7.Čas glasovanja
  7.1.Proračunski nadzor finančne pomoči EU v Afganistanu (A7-0388/2011 - Jens Geier) (glasovanje)
  7.2.Politika konkurence EU (A7-0424/2011 - Andreas Schwab) (glasovanje)
 8.Nagovor predsednika Jerzyja Buzka – pregled njegovega mandata
 9.Čas glasovanja (nadaljevanje)
  9.1.Uporaba Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (vloga EGF/2009/019 FR/Renault, Francija) (A7-0396/2011 - Barbara Matera) (glasovanje)
  9.2.Dostop javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije (A7-0426/2011 - Michael Cashman) (glasovanje)
  9.3.Evropska agencija za pomorsko varnost (A7-0372/2011 - Knut Fleckenstein) (glasovanje)
  9.4.Razmere v Siriji (B7-0721/2011) (glasovanje)
  9.5.Osnutek preglednice dosežkov za nadzor makroekonomskih neravnovesij (B7-0690/2011) (glasovanje)
  9.6.Enotni evropski prometni prostor (A7-0425/2011 - Mathieu Grosch) (glasovanje)
  9.7.Pogoji izvrševanja pripora in zaporne kazni v EU (B7-0687/2011) (glasovanje)
  9.8.Sporazum o partnerstvu in sodelovanju ES/Uzbekistan ter dvostranska trgovina s tekstilom (A7-0427/2011 - George Sabin Cutaş) (glasovanje)
  9.9.Prost pretok delavcev znotraj Evropske unije (B7-0730/2011) (glasovanje)
  9.10.Strategija EU za osrednjo Azijo (A7-0338/2011 - Nicole Kiil-Nielsen) (glasovanje)
  9.11.Zdravje in varnost pri delu (A7-0409/2011 - Karima Delli) (glasovanje)
 10.Obrazložitev glasovanja
 11.Popravki in namere glasovanja: glej zapisnik
 12.Sprejetje zapisnika predhodne seje: gl. zapisnik
 13.Razprave o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)
  13.1.Azerbajdžan, predvsem zadeva Rafika Tagija
  13.2.Položaj žensk v Afganistanu in Pakistanu
  13.3.Tunizija: zadeva Zakarie Buguire
 14.Čas glasovanja
  14.1.Azerbajdžan, predvsem zadeva Rafika Tagija (B7-0701/2011) (glasovanje)
  14.2.Položaj žensk v Afganistanu in Pakistanu (B7-0702/2011) (glasovanje)
  14.3.Tunizija: zadeva Zakarie Buguire (B7-0712/2011) (glasovanje)
 15.Popravki in namere glasovanja: glej zapisnik
 16.Sestava odborov in delegacij: gl. zapisnik
 17.Predložitev dokumentov: glej zapisnik
 18.Sklepi o nekaterih dokumentih: glej zapisnik
 19.Pisne izjave (predložitev): gl. zapisnik
 20.Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji: gl. zapisnik
 21.Časovni razpored prihodnjih sej: glej zapisnik
 22.Zaključek seje
Dobesedni zapisi razprav
Pregledana izdaja (1121 kb)
 
Dobesedni zapisi razprav
Pregledana izdaja (3969 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov