Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Doslovný zápis z rozpráv
Pondelok, 16. januára 2012 - Štrasburg Revidované vydanie

8. Oznámenie kandidátov na voľbu do funkcie predsedu
Videozáznamy z vystúpení
Zápisnica
MPphoto
 

  Przewodniczący. − Zgodnie z art. 12 Regulaminu i innymi ważnymi punktami w Regulaminie mam dzisiaj dla Państwa tylko oświadczenie w sprawie kandydatur na stanowisko przewodniczącego Parlamentu Europejskiego; nie poruszamy żadnych innych kwestii. Zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie otrzymałem następujące kandydatury na stanowisko przewodniczącego Parlamentu Europejskiego: pan Nirj Deva (oklaski), pan Martin Schulz (oklaski), pani Diana Wallis (oklaski).

Kandydaci poinformowali mnie, że wyrażają zgodę na kandydowanie. Aktualny skład Parlamentu znajduje się w dzisiejszym protokole. Na tym zamykam dzisiejsze posiedzenie zgodnie z Regulaminem. Dziękuję i do zobaczenia jutro na wyborach przewodniczącego, a następnie wiceprzewodniczących i kwestorów.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia