Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Tirsdag den 17. januar 2012 - Strasbourg Revideret udgave

3. Valg af formand for Parlamentet
Video af indlæg
Protokol
MPphoto
 

  Przewodniczący. − Otwieram posiedzenie. Przypominam, że zgodnie z Regulaminem pod przewodnictwem ustępującego przewodniczącego nie może odbywać się żadna debata, której przedmiotem nie jest wybór przewodniczącego lub weryfikacja mandatów, a więc dzisiaj nie przyjmuję żadnych Państwa uwag ani dyskusji. Możemy się zajmować wyłącznie wyborem przewodniczącego Parlamentu Europejskiego. To jest zgodne z naszym Regulaminem.

Zgodnie także z przepisami Regulaminu dzisiaj przed południem musimy przeprowadzić wybór przewodniczącego Parlamentu. Artykuł 13 Regulaminu mówi, że kandydatury mogą być zgłaszane za zgodną zainteresowanych tylko przez grupę polityczną lub co najmniej 40 posłów. Zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie otrzymałem następujące trzy kandydatury na stanowisko przewodniczącego Parlamentu Europejskiego: (Przedstawiłem Państwu te kandydatury już wczoraj, ale dzisiaj jeszcze raz je odczytam.) pan Nirj Deva (oklaski), pan Martin Schulz (oklaski) i pani Diana Wallis (oklaski). Chciałem zaznaczyć, że kandydaci poinformowali mnie, że wyrażają zgodę na kandydowanie.

Proszę Państwa! Przechodzimy do procedury głosowania. Chciałbym Państwa prosić, abyście przedwcześnie nie opuszczali miejsc, na których siedzicie, bo większość instrukcji co do głosowania będę podawał po polsku, więc jak Państwo ruszycie się z miejsca i nie będziecie mieli słuchawek, to nie będziecie mnie słyszeć.

Teraz przechodzimy do głosowania. Przypominam, że zgodnie z art. 14 ust. 1 Regulaminu wybrany zostaje kandydat, który otrzyma bezwzględną większość oddanych ważnie głosów. Puste lub nieważne karty do głosowania nie są uważane za oddane głosy. To jest prosty przepis.

Najpierw przystąpię do losowania ośmiu posłów, ośmiu koleżanek i kolegów, których zadaniem będzie obliczanie wyników głosowania. Zostaną oni wylosowani z ogólnej liczby nazwisk wszystkich posłów, które są w urnie do losowania.

Pokazuję Państwu urnę z nazwiskami posłów i wyciągam kolejne nazwiska: Borsellino, Sógor, Panayotov, Poc, Bagó, Kalinowski, Kalfin, Perello Rodriguez.

Colleagues, please come and stand behind me on the podium.

Proszę Państwa! Podaję teraz precyzyjnie instrukcje dotyczące głosowania, które dostali też Państwo do swoich skrzynek mailowych. Rozumiem, że nie wszyscy mieli czas je przeczytać, dlatego omówię poszczególne fazy głosowania. Najpierw rozdane zostaną karty do głosowania i koperty. Te karty do głosowania i koperty można teraz zacząć rozdawać.

Teraz przechodzimy do głosowania. Przypominam jeszcze raz, że potrzebna jest do wyboru bezwzględna większość ważnie oddanych głosów. Po otrzymaniu kart do głosowania proszę o zaznaczenie kratki znajdującej się przy nazwisku kandydata. A więc kandydat, na którego głosujemy otrzymuje od nas znaczek. Można głosować tylko na jednego kandydata. Jeśli będą znaczki na dwóch czy trzech kandydatów, głos jest nieważny. Jeśli będą jakiekolwiek dopiski, głos jest nieważny. Jeśli Państwo chcecie poprawić głos, jest to możliwe. Proszę wtedy oddać tę kartkę z głosem osobom, które rozdają kartki i wziąć nową kartkę, ale tą starą musicie oddać.

Nie będę wyczytywał nazwisk głosujących posłów. Proszę pozostać na swoim miejscu. Co jest ważne? Nazwiska posłów, którzy uczestniczyli w głosowaniu muszą być w protokole. W konsekwencji proszę o podpisywanie listy uprawnionych do głosowania przed wrzuceniem karty do urny. Proszę o podpisywanie listy przy urnie. Równocześnie bardzo proszę, żebyście Państwo mieli przy sobie dowód osobisty i go okazali. Należy wrzucić kartę do głosowania do koperty, wcześniej kartę do głosowania składamy na cztery. Posłowie wyznaczeni do prowadzenia głosowania i do liczenia, będą głosowali na końcu. To wszystko. Rozumiem, że kolega ma pytanie dotyczące procedury głosowania.

 
  
MPphoto
 

  Carl Schlyter (Verts/ALE). - Mr President, according to the Rules of Procedure the candidate must have submitted an updated declaration of financial interests. Have all the candidates done so? I did not hear that declared at the beginning.

 
  
MPphoto
 

  Przewodniczący. − Te sprawy zostały także formalnie sprawdzone. Proszę pamiętać, że zgodnie z nowym kodeksem postępowania mamy na to czas przez trzy miesiące.

Proszę Państwa! Teraz otwieram głosowanie i każdy podchodzi do swojej urny.

(The President established that all those wishing to vote had done so.)

Głosowanie zostało zakończone. Proszę posłów wyznaczonych do obliczania wyników głosowania o udanie się do sali R01101 w celu przystąpienia do liczenia głosów. Zawieszam posiedzenie. Posiedzenie zostanie wznowione dzwonkiem.

(The sitting was suspended at 9.45 for the votes to be counted. It resumed at 10.30.)

 
  
  

PRZEWODNICZY: JERZY BUZEK
Przewodniczący

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik