Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τρίτη 17 Ιανουαρίου 2012 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Εκλογή του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
 4.Εκλογή του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (συνέχεια)
 5.Εκλογή των Αντιπροέδρων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 6.Εκλογή των Αντιπροέδρων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
 7.Εκλογή των αντιπροέδρων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (συνέχεια)
 8.Εκλογή των αντιπροέδρων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (συνέχεια)
 9.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10.Λήξη της συνεδρίασης
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση (110 kb)
 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση (638 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου