Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συζητήσεις
Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2012 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

25. Ορισμός μελών σε κοινοβουλευτικές επιτροπές: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
Βίντεο των παρεμβάσεων
PV
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου