Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Doslovný záznam ze zasedání
Středa, 18. ledna 2012 - ŠtrasburkRevidované vydání
 1.Zahájení zasedání
 2.Volba místopředsedů Evropského parlamentu
 3.Program dánského předsednictví (rozprava)
 4.Volba místopředsedů Evropského parlamentu (pokračování)
 5.Program dánského předsednictví (pokračování rozpravy)
 6.Složení Parlamentu: viz zápis
 7.Členství ve výborech a delegacích: viz zápis
 8.Členství v politických skupinách: viz zápis
 9.Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem: viz zápis
 10.Akty v přenesené pravomoci (článek 87a jednacího řádu): viz zápis
 11.Prováděcí opatření (článek 88 jednacího řádu): viz zápis
 12.Předložení dokumentů: viz zápis
 13.Závěry zasedání Evropské rady k návrhu mezinárodní dohody o unii fiskální stability (8.–9. prosince 2011) (předložené návrhy usnesení): viz zápis
 14.Schválení zápisů z předchozích denních zasedání: viz zápis
 15.Plán práce: viz zápis
 16.Hlasování
  16.1.Početní složení stálých výborů (hlasování)
  16.2.Závěry zasedání Evropské rady k návrhu mezinárodní dohody o unii fiskální stability (8.–9. prosince 2011) (hlasování)
 17.Vysvětlení hlasování
 18.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 19.Volba kvestorů Parlamentu
 20.Volba kvestorů Parlamentu (pokračování)
 21.Nedávný politický vývoj v Maďarsku (rozprava)
 22.Následná opatření po durbanské konferenci o změně klimatu (rozprava)
 23.Odpadní elektrická a elektronická zařízení (rozprava)
 24.Uvádění na trh a používání biocidních přípravků (rozprava)
 25.Nominace do parlamentních výborů: viz zápis
 26.Pořad jednání příštího zasedání: viz zápis
 27.Ukončení zasedání
Doslovný záznam ze zasedání
Revidované vydání (833 kb)
 
Doslovný záznam ze zasedání
Revidované vydání (3198 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí