Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Istungi stenogramm
Kolmapäev, 18. jaanuar 2012 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Euroopa Parlamendi asepresidentide valimine
 3.Taani eesistumise programm (arutelu)
 4.Euroopa Parlamendi asepresidentide valimine (jätkamine)
 5.Taani eesistumise programm (arutelu jätkamine)
 6.Parlamendi koosseis (vt protokoll)
 7.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis (vt protokoll)
 8.Fraktsioonide koosseis (vt protokoll)
 9.Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (vt protokoll)
 10.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikkel 87a) (vt protokoll)
 11.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 88) (vt protokoll)
 12.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 13.Euroopa Ülemkogu kohtumise (8.–9. detsember 2011) järeldused fiskaalstabiilsusliitu käsitleva rahvusvahelise lepingu eelnõu kohta (esitatud resolutsiooni ettepanekud) (vt protokoll)
 14.Eelmiste istungite protokollide kinnitamine (vt protokoll)
 15.Tööplaan (vt protokoll)
 16.Hääletused
  16.1.Alaliste komisjonide arvuline koosseis (hääletus)
  16.2.Euroopa Ülemkogu kohtumise (8.–9. detsember 2011) järeldused fiskaalstabiilsusliitu käsitleva rahvusvahelise lepingu eelnõu kohta (hääletus)
 17.Selgitused hääletuse kohta
 18.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 19.Parlamendi kvestorite valimine
 20.Parlamendi kvestorite valimine (jätkamine)
 21.Hiljutised poliitilised sündmused Ungaris (arutelu)
 22.Durbani kliimamuutuste konverentsi järelmeetmed (arutelu)
 23.Eletroonikaromud (arutelu)
 24.Biotsiidide turulelaskmine ja kasutamine (arutelu)
 25.Komisjonide liikmete ametissenimetamine (vt protokoll)
 26.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 27.Istungi lõpp
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (833 kb)
 
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (3198 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika