Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Środa, 18 stycznia 2012 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Wybór wiceprzewodniczących Parlamentu Europejskiego
 3.Program duńskiej prezydencji (debata)
 4.Wybór wiceprzewodniczących Parlamentu Europejskiego (kontynuacja)
 5.Program duńskiej prezydencji (ciąg dalszy debat)
 6.Skład Parlamentu: Patrz protokól
 7.Skład komisji i delegacji: Patrz protokól
 8.Skład grup politycznych: Patrz protokól
 9.Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą: Patrz protokól
 10.Akty delegowane (art. 87a Regulaminu): Patrz protokól
 11.Środki wykonawcze (art. 88 Regulaminu): Patrz protokól
 12.Składanie dokumentów: patrz protokół
 13.Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej (8-9 grudnia 2011 r.) dotyczące projektu umowy międzynarodowej w sprawie unii stabilności fiskalnej (złożone projekty rezolucji): Patrz protokól
 14.Przyjęcie protokołów poprzednich posiedzeń: Patrz protokól
 15.Porządek obrad: Patrz protokól
 16.Głosowanie
  16.1.Liczbowy skład stałych komisji (głosowanie)
  16.2.Wnioski ze szczytu Rady Europejskiej (8-9 grudnia 2011 r.) w sprawie projektu umowy międzynarodowej w sprawie unii stabilności fiskalnej (głosowanie)
 17.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
 18.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokół
 19.Wybór kwestorów Parlamentu
 20.Wybór kwestorów Parlamentu (kontynuacja)
 21.Ostatnie wydarzenia polityczne na Węgrzech (debata)
 22.Działania następcze po konferencji w Durbanie w sprawie zmian klimatu (debata)
 23.Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (debata)
 24.Wprowadzanie do obrotu i stosowanie produktów biobójczych (debata)
 25.Nominacje do komisji parlamentarnych: Patrz protokól
 26.Porządek obrad następnego posiedzenia: Patrz protokól
 27.Zamknięcie posiedzenia
Debaty
Wersja poprawiona (833 kb)
 
Debaty
Wersja poprawiona (3198 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności