Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συζητήσεις
Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2012 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

9. Θέσπιση του Συμφώνου των Νήσων ως μια επίσημη ευρωπαϊκή πρωτοβουλία (γραπτή δήλωση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
PV
MPphoto
 

  Presidente. − La dichiarazione scritta n. 0037/2011 presentata dai deputati Danellis e altri sull'istituzione del Patto delle isole in quanto iniziativa ufficiale europea ha raccolto le firme di più della maggioranza dei membri che compongono il Parlamento e quindi sarà trasmessa a norma dell'articolo 123 ai suoi destinatari e pubblicata nei testi approvati della presente seduta con l'indicazione dei nomi dei firmatari.

 
  
MPphoto
 

  Σπύρος Δανέλλης (S&D). - Αγαπητοί συνάδελφοι, είναι αισιόδοξο να εκφράζουμε την κοινή μας βούληση για ενίσχυση της συνοχής, την έμπρακτη στήριξη στη νησιωτικότητα, καθώς και την προώθηση της βιώσιμης, περιβαλλοντικά κοινωνικά και οικονομικά, ανάπτυξης. Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς τους καλούς συναδέλφους, Maria Da Graça Carvalho, Giommaria Uggias, Κυριάκο Μαυρονικόλα, Alyn Smith, και όλους εσάς που συνυπογράψατε τη δήλωσή μας, καθώς επίσης τους συνεργάτες μας, την Inge και τον Alessandro.

 
  
MPphoto
 

  Presidente. − Complimenti anche a voi e adesso procediamo alle votazioni.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου