Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Torsdag den 19. januar 2012 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Modtagne dokumenter: se protokollen
 3.Landbrugets forsyningskæde - Ubalancer i fødevareforsyningskæden (forhandling)
 4.En EU-rumstrategi til gavn for borgerne (kortfattet forelæggelse)
 5.Hvordan madspild kan undgås (kortfattet forelæggelse)
 6.Diverse
 7.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 8.Bekæmpelse af spredning af alger (skriftlig erklæring)
 9.Etablering af Ø-pagten (Pact of Islands) som et officielt europæisk initiativ (skriftlig erklæring)
 10.Afstemningstid
  10.1.En fællesskabskodeks for visa (A7-0441/2011 - Louis Michel) (afstemning)
  10.2.Aftale mellem EU og Georgien om beskyttelse af geografiske betegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer (A7-0450/2011 - Vital Moreira) (afstemning)
  10.3.EU's tiltrædelse af regulativ nr. 29 fra De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa (A7-0005/2012 - Vital Moreira) (afstemning)
  10.4.Sikkerhed for fodgængere og diodelyskilder (LED-lyskilder) (A7-0004/2012 - Vital Moreira) (afstemning)
  10.5.Aftale EU/Indonesien om visse aspekter af lufttrafik (A7-0448/2011 - Brian Simpson) (afstemning)
  10.6.Samarbejdsmemorandum mellem EU og Organisationen for International Civil Luftfart (A7-0391/2011 - Brian Simpson) (afstemning)
  10.7.Udnævnelser til parlamentariske udvalg (afstemning)
  10.8.Affald af elektrisk og elektronisk udstyr (A7-0334/2011 - Karl-Heinz Florenz) (afstemning)
  10.9.Markedsføring og anvendelse af biocidholdige produkter (A7-0336/2011 - Christa Klaß) (afstemning)
  10.10.Landbrugets forsyningskæde (A7-0421/2011 - José Bové) (afstemning)
  10.11.Ubalancer i fødevareforsyningskæden (B7-0006/2012) (afstemning)
  10.12.En EU-rumstrategi til gavn for borgerne (A7-0431/2011 - Aldo Patriciello) (afstemning)
  10.13.Hvordan madspild kan undgås (A7-0430/2011 - Salvatore Caronna) (afstemning)
 11.Stemmeforklaringer
 12.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 13.Meddelelse af Rådets førstebehandlingsholdning: se protokollen
 14.Udvalgenes og delegationernes sammensætning: se protokollen
 15.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter: se protokollen
 16.Skriftlige erklæringer i registret (forretningsordenens artikel 123): se protokollen
 17.Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde: se protokollen
 18.Tidspunkt for næste møde: se protokollen
 19.Afbrydelse af sessionen
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (1077 kb)
 
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (3893 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik