Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2012 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Αλυσίδα εφοδιασμού στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις - Ανισότητες στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων (συζήτηση)
 4.Διαστημική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης (συνοπτική παρουσίαση)
 5.Αποφυγή σπατάλης τροφίμων (συνοπτική παρουσίαση)
 6.Διάφορα
 7.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 8.Καταπολέμηση του πολλαπλασιασμού των φυκιών (γραπτή δήλωση)
 9.Θέσπιση του Συμφώνου των Νήσων ως μια επίσημη ευρωπαϊκή πρωτοβουλία (γραπτή δήλωση)
 10.Ώρα των ψηφοφοριών
  10.1.Κοινοτικός κώδικας θεωρήσεων (A7-0441/2011 - Louis Michel) (ψηφοφορία)
  10.2.Συμφωνία ΕΕ-Γεωργίας σχετικά με την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων (A7-0450/2011 - Vital Moreira) (ψηφοφορία)
  10.3.Προσχώρηση της ΕΕ στον κανονισμό αριθ. 29 της οικονομικής επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (A7-0005/2012 - Vital Moreira) (ψηφοφορία)
  10.4.Aσφάλεια των πεζών και φωτεινές πηγές με διόδους εκπομπής φωτός (LED) (A7-0004/2012 - Vital Moreira) (ψηφοφορία)
  10.5.Συμφωνία ΕΕ-Ινδονησίας σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών υπηρεσιών (A7-0448/2011 - Brian Simpson) (ψηφοφορία)
  10.6.Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Διεθνούς Οργάνωσης Πολιτικής Αεροπορίας (A7-0391/2011 - Brian Simpson) (ψηφοφορία)
  10.7.Ορισμός μελών σε κοινοβουλευτικές επιτροπές (ψηφοφορία)
  10.8.Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (A7-0334/2011 - Karl-Heinz Florenz) (ψηφοφορία)
  10.9.Διάθεση στην αγορά και χρήση βιοκτόνων (A7-0336/2011 - Christa Klaß) (ψηφοφορία)
  10.10.Αλυσίδα εφοδιασμού στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις (A7-0421/2011 - José Bové) (ψηφοφορία)
  10.11.Ανισότητες στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων (B7-0006/2012) (ψηφοφορία)
  10.12.Διαστημική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης (A7-0431/2011 - Aldo Patriciello) (ψηφοφορία)
  10.13.Αποφυγή σπατάλης τροφίμων (A7-0430/2011 - Salvatore Caronna) (ψηφοφορία)
 11.Αιτιολογήσεις ψήφου
 12.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 13.Θέσεις του Συμβουλίου κατά την 1η ανάγνωση: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 14.Σύνθεση των επιτροπών και αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 15.Αποφάσεις σχετικά με ορισμένα έγγραφα: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 16.Γραπτές δηλώσεις καταχωριζόμενες στο πρωτόκολλο (άρθρο 123 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 17.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 18.Χρονοδιάγραμμα των προσεχών συνεδριάσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 19.Διακοπή της συνόδου
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση (1077 kb)
 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση (3893 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου