Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Istungi stenogramm
Neljapäev, 19. jaanuar 2012 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 3.Põllumajanduslike sisendite tarneahel - Toidutarneahela tasakaalustamatus (arutelu)
 4.Euroopa Liidu kosmosestrateegia väljatöötamine (lühiettekanne)
 5.Toiduainete raiskamise vältimine (lühiettekanne)
 6.Muud küsimused
 7.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 8.Vetikate vohamise vastane võitlus (kirjalik deklaratsioon)
 9.Saarte pakti muutmine Euroopa ametlikuks algatuseks (kirjalik deklaratsioon)
 10.Hääletused
  10.1.Ühenduse viisaeeskiri (A7-0441/2011 - Louis Michel) (hääletus)
  10.2.ELi ja Gruusia vaheline põllumajandustoodete ja toidu geograafiliste tähiste kaitset käsitlev leping (A7-0450/2011 - Vital Moreira) (hääletus)
  10.3.ELi ühinemine ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni eeskirjaga nr 29 (A7-0005/2012 - Vital Moreira) (hääletus)
  10.4.Jalakäijate ohutus ja valgusdioodlambid (LED-lambid) (A7-0004/2012 - Vital Moreira) (hääletus)
  10.5.ELi ja Indoneesia vaheline teatavaid lennundusküsimusi käsitlev leping (A7-0448/2011 - Brian Simpson) (hääletus)
  10.6.Euroopa Liidu ja Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni vaheline koostöömemorandum (A7-0391/2011 - Brian Simpson) (hääletus)
  10.7.Komisjonide liikmete ametissenimetamine (hääletus)
  10.8.Eletroonikaromud (A7-0334/2011 - Karl-Heinz Florenz) (hääletus)
  10.9.Biotsiidide turulelaskmine ja kasutamine (A7-0336/2011 - Christa Klaß) (hääletus)
  10.10.Põllumajanduslike sisendite tarneahel (A7-0421/2011 - José Bové) (hääletus)
  10.11.Toidutarneahela tasakaalustamatus (B7-0006/2012) (hääletus)
  10.12.Euroopa Liidu kosmosestrateegia väljatöötamine (A7-0431/2011 - Aldo Patriciello) (hääletus)
  10.13.Toiduainete raiskamise vältimine (A7-0430/2011 - Salvatore Caronna) (hääletus)
 11.Selgitused hääletuse kohta
 12.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 13.Nõukogu esimese lugemise seisukohad (vt protokoll)
 14.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis (vt protokoll)
 15.Teatud dokumente puudutavad otsused (vt protokoll)
 16.Registrisse kantud kirjalikud deklaratsioonid (kodukorra artikkel 123) (vt protokoll)
 17.Istungil vastuvõetud tekstide edastamine (vt protokoll)
 18.Järgmiste istungite ajakava (vt protokoll)
 19.Istungjärgu vaheaeg
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (1077 kb)
 
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (3893 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika