Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Sanatarkat istuntoselostukset
Torstai 19. tammikuuta 2012 - StrasbourgLopullinen versio
 1.Istunnon avaaminen
 2.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 3.Maatilojen tuotantopanosten toimitusketju - Epätasapaino elintarvikeketjussa (keskustelu)
 4.Euroopan unionin avaruusstrategia (lyhyt esittely)
 5.Ruoan haaskauksen välttäminen (lyhyt esittely)
 6.Muuta
 7.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 8.Levien leviämisen torjunta (kirjallinen kannanotto)
 9.Saarisopimus EU:n virallisena aloitteena (kirjallinen kannanotto)
 10.Äänestykset
  10.1.Yhteisön viisumisäännöstö (A7-0441/2011 - Louis Michel) (äänestys)
  10.2.EU:n ja Georgian välinen sopimus maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen suojasta (A7-0450/2011 - Vital Moreira) (äänestys)
  10.3.Unionin liittyminen Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomission sääntöön nro 29 (A7-0005/2012 - Vital Moreira) (äänestys)
  10.4.Jalankulkijoiden turvallisuus ja valodiodivalonlähteet (A7-0004/2012 - Vital Moreira) (äänestys)
  10.5.EU:n ja Indonesian välinen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskeva sopimus (A7-0448/2011 - Brian Simpson) (äänestys)
  10.6.Euroopan unionin ja Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön välinen yhteistyöpöytäkirja (A7-0391/2011 - Brian Simpson) (äänestys)
  10.7.Nimitykset valiokuntiin (äänestys)
  10.8.Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu (A7-0334/2011 - Karl-Heinz Florenz) (äänestys)
  10.9.Biosidivalmisteiden markkinoille saattaminen ja käyttö (A7-0336/2011 - Christa Klaß) (äänestys)
  10.10.Maatilojen tuotantopanosten toimitusketju (A7-0421/2011 - José Bové) (äänestys)
  10.11.Epätasapaino elintarvikeketjussa (B7-0006/2012) (äänestys)
  10.12.Euroopan unionin avaruusstrategia (A7-0431/2011 - Aldo Patriciello) (äänestys)
  10.13.Ruoan haaskauksen välttäminen (A7-0430/2011 - Salvatore Caronna) (äänestys)
 11.Äänestysselitykset
 12.Äänestymiskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 13.Neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannat: ks. pöytäkirja
 14.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano: ks. pöytäkirja
 15.Poslanecký mandát
 16.Luetteloon kirjatut kirjalliset kannanotot (työjärjestyksen 123 artikla): ks. pöytäkirja
 17.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen: ks. pöytäkirja
 18.Seuraavien istuntojen aikataulu: ks. pöytäkirja
 19.Istuntokauden keskeyttäminen
Sanatarkat istuntoselostukset
Lopullinen versio (1077 kb)
 
Sanatarkat istuntoselostukset
Lopullinen versio (3893 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö