Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Czwartek, 19 stycznia 2012 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Składanie dokumentów: Patrz protokól
 3.Łańcuch dostaw środków produkcji rolnej - Brak równowagi w łańcuchu dostaw żywności (debata)
 4.Przestrzeń kosmiczna w służbie obywateli (krótka prezentacja)
 5.Unikanie marnotrawienia żywności (krótka prezentacja)
 6.Sprawy różne
 7.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: Patrz protokól
 8.Walka z rozprzestrzenianiem się alg (pisemne oświadczenie)
 9.Uznanie Paktu Wysp za oficjalną inicjatywę europejską (oświadczenie pisemne)
 10.Głosowanie
  10.1.Wspólnotowy kodeks wizowy (A7-0441/2011 - Louis Michel) (głosowanie)
  10.2.Umowa UE-Gruzja o ochronie oznaczeń geograficznych produktów rolnych i środków spożywczych (A7-0450/2011 - Vital Moreira) (głosowanie)
  10.3.Przystąpienie Unii do regulaminu nr 29 Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ (A7-0005/2012 - Vital Moreira) (głosowanie)
  10.4.Bezpieczeństwo pieszych oraz diodowe źródła światła (LED) (A7-0004/2012 - Vital Moreira) (głosowanie)
  10.5.Umowa między UE a Indonezją dotycząca pewnych aspektów przewozów lotniczych (A7-0448/2011 - Brian Simpson) (głosowanie)
  10.6.Protokół dotyczący współpracy między Unią Europejską a Organizacją Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (A7-0391/2011 - Brian Simpson) (głosowanie)
  10.7.Nominacje do komisji parlamentarnych (głosowanie)
  10.8.Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (A7-0334/2011 - Karl-Heinz Florenz) (głosowanie)
  10.9.Wprowadzanie do obrotu i stosowanie produktów biobójczych (A7-0336/2011 - Christa Klaß) (głosowanie)
  10.10.Łańcuch dostaw środków produkcji rolnej (A7-0421/2011 - José Bové) (głosowanie)
  10.11.Brak równowagi w łańcuchu dostaw żywności (B7-0006/2012) (głosowanie)
  10.12.Przestrzeń kosmiczna w służbie obywateli (A7-0431/2011 - Aldo Patriciello) (głosowanie)
  10.13.Unikanie marnotrawienia żywności (A7-0430/2011 - Salvatore Caronna) (głosowanie)
 11.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
 12.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokół
 13.Stanowiska Rady w pierwszym czytaniu: Patrz protokól
 14.Skład komisji i delegacji: Patrz protokól
 15.Decyzje dotyczące niektórych dokumentów: patrz protokół
 16.Oświadczenia pisemne wpisane do rejestru (art. 123 Regulaminu): Patrz protokól
 17.Przekazanie tekstów przyjętych na niniejszym posiedzeniu: patrz protokół
 18.Kalendarz następnych posiedzeń: Patrz protokól
 19.Przerwa w obradach
Debaty
Wersja poprawiona (1077 kb)
 
Debaty
Wersja poprawiona (3893 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności