Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Dezbateri
Joi, 19 ianuarie 2012 - StrasbourgEdiţie revizuită
 1.Deschiderea şedinţei
 2.Depunere de documente: consultaţi procesul-verbal
 3.Lanțul de aprovizionare cu factori de producție agricolă - Dezechilibre în lanţul de aprovizionare cu alimente (dezbatere)
 4.Strategia spațială a Uniunii Europene (prezentare succintă)
 5.Evitarea risipei de alimente (prezentare succintă)
 6.Diverse
 7.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei anterioare: consultaţi procesul-verbal
 8.Lupta împotriva proliferării algelor (declaraţie scrisă)
 9.Instituirea Pactului insulelor ca inițiativă europeană oficială (declaraţie scrisă)
 10.Votare
  10.1.Codul comunitar de vize (A7-0441/2011 - Louis Michel) (vot)
  10.2.Acordul dintre UE și Georgia cu privire la protecția indicațiilor geografice ale produselor agricole și alimentare (A7-0450/2011 - Vital Moreira) (vot)
  10.3.Aderarea UE la Regulamentul nr. 29 al Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite (A7-0005/2012 - Vital Moreira) (vot)
  10.4.Siguranța pietonilor și diodele electroluminiscente (LED) (A7-0004/2012 - Vital Moreira) (vot)
  10.5.Acordul UE-Indonezia cu privire la anumite aspecte ale serviciilor aeriene (A7-0448/2011 - Brian Simpson) (vot)
  10.6.Memorandumul de cooperare dintre Uniunea Europeană și Organizația Aviației Civile Internaționale (A7-0391/2011 - Brian Simpson) (vot)
  10.7.Numiri în comisiile parlamentare (vot)
  10.8.Deşeurile de echipamente electrice şi electronice (A7-0334/2011 - Karl-Heinz Florenz) (vot)
  10.9.Punerea la dispoziţie pe piață și utilizarea produselor biocide (A7-0336/2011 - Christa Klaß) (vot)
  10.10.Lanțul de aprovizionare cu factori de producție agricolă (A7-0421/2011 - José Bové) (vot)
  10.11.Dezechilibre în lanţul de aprovizionare cu alimente (B7-0006/2012) (vot)
  10.12.Strategia spațială a Uniunii Europene (A7-0431/2011 - Aldo Patriciello) (vot)
  10.13.Evitarea risipei de alimente (A7-0430/2011 - Salvatore Caronna) (vot)
 11.Explicaţii privind votul
 12.Corectările voturilor şi intenţiile de vot: a se vedea procesul-verbal
 13.Poziţiile Consiliului în prima lectură: consultaţi procesul-verbal
 14.Componenţa comisiilor şi delegaţiilor: consultaţi procesul-verbal
 15.Decizii privind anumite documente: a se vedea procesul-verbal
 16.Declaraţii scrise înscrise în registru (articolul 123 din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 17.Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei şedinţe: a se vedea procesul-verbal
 18.Calendarul următoarelor şedinţe: consultaţi procesul-verbal
 19.Întreruperea sesiunii
Dezbateri
Ediţie revizuită (1077 kb)
 
Dezbateri
Ediţie revizuită (3893 kb)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate