Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Rozpravy
Štvrtok, 19. januára 2012 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 3.Dodávateľský reťazec vstupov pre poľnohospodárske podniky - Nevyváženosť potravinového dodávateľského reťazca (rozprava)
 4.Stratégia Európskej únie v oblasti kozmického priestoru (stručná prezentácia)
 5.Predchádzanie plytvaniu potravinami (stručná prezentácia)
 6.Rôzne
 7.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 8.Boj proti šíreniu rias (písomné vyhlásenie)
 9.Vytvorenie Paktu ostrovov ako oficiálnej európskej iniciatívy (písomné vyhlásenie)
 10.Hlasovanie
  10.1.Vízový kódex Spoločenstva (A7-0441/2011 - Louis Michel) (hlasovanie)
  10.2.Dohoda medzi EÚ a Gruzínskom o ochrane zemepisných označení poľnohospodárskych výrobkov a potravín (A7-0450/2011 - Vital Moreira) (hlasovanie)
  10.3.Pristúpenie EÚ k predpisu Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov č. 29 (A7-0005/2012 - Vital Moreira) (hlasovanie)
  10.4.Bezpečnosť chodcov a svetelné diódy (A7-0004/2012 - Vital Moreira) (hlasovanie)
  10.5.Dohoda medzi EÚ a Indonéziou o určitých aspektoch leteckých služieb (A7-0448/2011 - Brian Simpson) (hlasovanie)
  10.6.Memorandum o spolupráci medzi Európskou úniou a Medzinárodnou organizáciou civilného letectva (A7-0391/2011 - Brian Simpson) (hlasovanie)
  10.7.Vymenovania do parlamentných výborov (hlasovanie)
  10.8.Odpad z elektrických a elektronických zariadení (A7-0334/2011 - Karl-Heinz Florenz) (hlasovanie)
  10.9.Uvádzanie biocídnych výrobkov na trh a ich používanie (A7-0336/2011 - Christa Klaß) (hlasovanie)
  10.10.Dodávateľský reťazec vstupov pre poľnohospodárske podniky (A7-0421/2011 - José Bové) (hlasovanie)
  10.11.Nevyváženosť potravinového dodávateľského reťazca (B7-0006/2012) (hlasovanie)
  10.12.Stratégia Európskej únie v oblasti kozmického priestoru (A7-0431/2011 - Aldo Patriciello) (hlasovanie)
  10.13.Predchádzanie plytvaniu potravinami (A7-0430/2011 - Salvatore Caronna) (hlasovanie)
 11.Vysvetlenia hlasovania
 12.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 13.Pozície Rady v prvom čítaní: pozri zápisnicu
 14.Zloženie výborov a delegácií: pozri zápisnicu
 15.Rozhodnutia týkajúce sa určitých dokumentov: pozri zápisnicu
 16.Písomné vyhlásenia zapísané v registri (čl. 123 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 17.Zaslanie textov prijatých počas rokovania: pozri zápisnicu
 18.Termíny nasledujúcich rokovaní: pozri zápisnicu
 19.Prerušenie zasadania
Rozpravy
Revidované vydanie (1077 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydanie (3893 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia