Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Razprave
Četrtek, 19. januar 2012 - StrasbourgPregledana izdaja
 1.Otvoritev seje
 2.Predložitev dokumentov: gl. zapisnik
 3.Dobavna veriga za kmetijska obratna sredstva - Neravnovesja v verigi preskrbe s hrano (razprava)
 4.Vesoljska strategija Evropske unije (kratka predstavitev)
 5.Kako preprečevati nastajanje živilskih odpadkov (kratka predstavitev)
 6.Razno
 7.Sprejetje zapisnika predhodne seje: gl. zapisnik
 8.Boj proti cvetenju alg (pisna izjava)
 9.Sklenitev pakta med otoki kot uradna evropska pobuda (pisna izjava)
 10.Čas glasovanja
  10.1.Vizumski zakonik Skupnosti (A7-0441/2011 - Louis Michel) (glasovanje)
  10.2.Sporazum med Evropsko unijo in Gruzijo o zaščiti geografskih označb za kmetijske proizvode in živila (A7-0450/2011 - Vital Moreira) (glasovanje)
  10.3.Pristop Evropske unije k Pravilniku št. 29 Ekonomske komisije Združenih narodov za Evropo (A7-0005/2012 - Vital Moreira) (glasovanje)
  10.4.Varnost pešcev in svetleče diode (LED) (A7-0004/2012 - Vital Moreira) (glasovanje)
  10.5.Sporazum med Evropsko unijo in Indonezijo o nekaterih vidikih zračnih prevozov (A7-0448/2011 - Brian Simpson) (glasovanje)
  10.6.Memorandum o sodelovanju med Evropsko unijo in Mednarodno organizacijo civilnega letalstva (A7-0391/2011 - Brian Simpson) (glasovanje)
  10.7.Imenovanja v parlamentarne odbore (glasovanje)
  10.8.Odpadna električna in elektronska oprema (A7-0334/2011 - Karl-Heinz Florenz) (glasovanje)
  10.9.Dajanje v promet in uporaba biocidnih pripravkov (A7-0336/2011 - Christa Klaß) (glasovanje)
  10.10.Dobavna veriga za kmetijska obratna sredstva (A7-0421/2011 - José Bové) (glasovanje)
  10.11.Neravnovesja v verigi preskrbe s hrano (B7-0006/2012) (glasovanje)
  10.12.Vesoljska strategija Evropske unije (A7-0431/2011 - Aldo Patriciello) (glasovanje)
  10.13.Kako preprečevati nastajanje živilskih odpadkov (A7-0430/2011 - Salvatore Caronna) (glasovanje)
 11.Obrazložitev glasovanja
 12.Popravki in namere glasovanja: glej zapisnik
 13.Stališča Sveta v prvi obravnavi: gl. zapisnik
 14.Sestava odborov in delegacij: gl. zapisnik
 15.Sklepi o nekaterih dokumentih: glej zapisnik
 16.Pisne izjave, zabeležene v registru (člen 123 poslovnika): gl. zapisnik
 17.Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji: glej zapisnik
 18.Datum naslednjih sej: gl. zapisnik
 19.Prekinitev zasedanja
Razprave
Pregledana izdaja (1077 kb)
 
Razprave
Pregledana izdaja (3893 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov