Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Torsdagen den 19 januari 2012 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Inkomna dokument: se protokollet
 3.Försörjningskedjan för insatsvaror inom jordbruket - Obalans i livsmedelskedjan (debatt)
 4.En rymdstrategi för Europeiska unionen (kortfattad redogörelse)
 5.Hur man ska undvika slöseri med livsmedel (kortfattad redogörelse)
 6.Diverse
 7.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 8.Bekämpningen av algblomning (skriftlig förklaring)
 9.Inrättandet av pakten mellan öar som ett officiellt europeiskt initiativ (skriftlig förklaring)
 10.Omröstning
  10.1.En gemenskapskodex om viseringar (A7-0441/2011 - Louis Michel) (omröstning)
  10.2.Avtal mellan EU och Georgien om skydd av geografiska beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel (A7-0450/2011 - Vital Moreira) (omröstning)
  10.3.Europeiska unionens anslutning till föreskrift nr 29 från Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa (A7-0005/2012 - Vital Moreira) (omröstning)
  10.4.Fotgängarsäkerhet och lysdiodljuskällor (LED) (A7-0004/2012 - Vital Moreira) (omröstning)
  10.5.Avtal EU/Indonesien om vissa luftfartsaspekter (A7-0448/2011 - Brian Simpson) (omröstning)
  10.6.Samarbetsemorandum mellan Europeiska unionen och Internationella civila luftfartsorganisationen (A7-0391/2011 - Brian Simpson) (omröstning)
  10.7.Utnämningar till parlamentsutskotten (omröstning)
  10.8.Avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (A7-0334/2011 - Karl-Heinz Florenz) (omröstning)
  10.9.Utsläppande på marknaden och användning av biocidprodukter (A7-0336/2011 - Christa Klaß) (omröstning)
  10.10.Försörjningskedjan för insatsvaror inom jordbruket (A7-0421/2011 - José Bové) (omröstning)
  10.11.Obalans i livsmedelskedjan (B7-0006/2012) (omröstning)
  10.12.En rymdstrategi för Europeiska unionen (A7-0431/2011 - Aldo Patriciello) (omröstning)
  10.13.Hur man ska undvika slöseri med livsmedel (A7-0430/2011 - Salvatore Caronna) (omröstning)
 11.Röstförklaringar
 12.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 13.Rådets ståndpunkter vid första behandlingen: se protokollet
 14.Utskottens och delegationernas sammansättning: se protokollet
 15.Beslut om vissa dokument: se protokollet
 16.Skriftliga förklaringar för införande i registret (artikel 123 i arbetsordningen): se protokollet
 17.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden: se protokollet
 18.Datum för nästa sammanträdesperiod: se protokollet
 19.Avbrytande av sessionen
Debatter
Reviderad upplaga (1077 kb)
 
Debatter
Reviderad upplaga (3893 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy