Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Onsdag den 1. februar 2012 - BruxellesRevideret udgave
 1.Genoptagelse af sessionen
 2.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 3.Parlamentets sammensætning: se protokollen
 4.Valgs prøvelse: se protokollen
 5.Berigtigelse (forretningsordenens artikel 216): se protokollen
 6.Modtagne dokumenter: se protokollen
 7.Mundtlige forespørgsler og skriftlige erklæringer (modtagne dokumenter): se protokollen
 8.Bortfaldne skriftlige erklæringer: se protokollen
 9.Tekster til aftaler sendt af Rådet: se protokollen
 10.Meddelelse om Kommissionens reaktion på Parlamentets udtalelser og beslutninger: se protokollen
 11.Arbejdsplan: se protokollen
 12.Konklusionerne fra det uformelle møde i Det Europæiske Råd den 30. januar 2012 (forhandling)
 13.Spørgetid med næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
 14.Iran og dets atomprogram (forhandling)
 15.Situationen i Rusland (forhandling)
 16.EU's udenrigspolitik over for BRICS-landene og andre vækstlande: målsætninger og strategier (forhandling)
 17.En konsekvent holdning over for regimer, som EU har vedtaget restriktive foranstaltninger over for (forhandling) (kortfattet forelæggelse)
 18.Sportens europæiske dimension (forhandling)
 19.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 20.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 21.Hævelse af mødet
Forhandlinger
Revideret udgave (691 kb)
 
Forhandlinger
Revideret udgave (2768 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik