Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου 2012 - ΒρυξέλλεςΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Σύνθεση του Κοινοβουλίου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4.Έλεγχος της εντολής: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 5.Διορθωτικό (άρθρο 216 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 6.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 7.Προφορικές ερωτήσεις και γραπτές δηλώσεις (κατάθεση): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 8.Γραπτές δηλώσεις που καταπίπτουν: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 9.Διαβίβαση από το Συμβούλιο κειμένων συμφωνιών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10.Συνέχεια που δόθηκε στις θέσεις και τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου: βλ. Συνοπτικά πρακτικά
 11.Διάταξη των εργασιών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 12.Συμπεράσματα του άτυπου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 30ής Ιανουαρίου 2012 (συζήτηση)
 13.Ώρα των ερωτήσεων προς την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας
 14.Το Ιράν και το πυρηνικό του πρόγραμμα (συζήτηση)
 15.Η κατάσταση στη Ρωσία (συζήτηση)
 16.Η εξωτερική πολιτική της ΕΕ έναντι των χωρών BRICS και άλλων αναδυομένων δυνάμεων (συζήτηση)
 17.Συνεπής πολιτική έναντι καθεστώτων, κατά των οποίων η ΕΕ εφαρμόζει περιοριστικά μέτρα (συζήτηση) (συνοπτική παρουσίαση)
 18.Ανάπτυξη της ευρωπαϊκής διάστασης του αθλητισμού (συζήτηση)
 19.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
 20.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 21.Λήξη της συνεδρίασης
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (691 kb)
 
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (2768 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου