Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Onsdagen den 1 februari 2012 - BrysselReviderad upplaga
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 3.Parlamentets sammansättning: se protokollet
 4.Valprövning: se protokollet
 5.Rättelse (artikel 216 i arbetsordningen): se protokollet
 6.Inkomna dokument: se protokollet
 7.Muntliga frågor och skriftliga förklaringar (ingivande): se protokollet
 8.Bortfallna skriftliga förklaringar: se protokollet
 9.Avtalstexter översända av rådet: se protokollet
 10.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets åtgärder och resolutioner: se protokollet
 11.Arbetsplan: se protokollet
 12.Slutsatser från Europeiska rådets informella möte den 30 januari 2012 (debatt)
 13.Frågetimme med vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
 14.Iran och dess kärnkraftsprogram (debatt)
 15.Situationen i Ryssland (debatt)
 16.EU:s utrikespolitik gentemot Briks-länderna ocn andra framväxande stormakter (debatt)
 17.Konsekvent politik gentemot de regimer mot vilka EU tillämpar restriktiva åtgärder (debatt) (kortfattad redogörelse)
 18.Idrottens europeiska dimension (debatt)
 19.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 20.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 21.Avslutande av sammanträdet
Debatter
Reviderad upplaga (691 kb)
 
Debatter
Reviderad upplaga (2768 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy