Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Rozpravy
Úterý, 14. února 2012 - ŠtrasburkRevidované vydání
 1.Zahájení zasedání
 2.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení): viz zápis
 3.Víceletý plán pro západní populaci kranase obecného – Celkové přípustné odlovy (TAC) a kvóty pro rok 2012 – Přínos společné rybářské politiky k vytváření veřejných statků (rozprava)
 4.Doba vyhrazená pro otázky Komisi
 5.Různé
 6.Navrácení uzavřené části města Famagusty jeho legitimním obyvatelům (písemné prohlášení)
 7.Hlasování
  7.1.Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a průmyslové vzory) a ochrana práv duševního vlastnictví (A7-0003/2012 - Antonio Masip Hidalgo) (hlasování)
  7.2.Propojení ústředních, obchodních a podnikových rejstříků (A7-0022/2012 - Kurt Lechner) (hlasování)
  7.3.Protokol mezi EU a Guineou-Bissau, kterým se stanoví rybolovná práva (A7-0017/2012 - Carl Haglund) (hlasování)
  7.4.Účast Maroka na programech Unie (A7-0016/2012 - Annemie Neyts-Uyttebroeck) (hlasování)
  7.5.Očkování proti katarální horečce ovcí (A7-0031/2012 - Janusz Wojciechowski) (hlasování)
  7.6.Technické požadavky pro úhrady a inkasa v eurech (A7-0292/2011 - Sari Essayah) (hlasování)
  7.7.Jmenování člena Účetního dvora – pan Baudilio Tomé Muguruza / ES (A7-0036/2012 - Inés Ayala Sender) (hlasování)
 8.Vysvětlení hlasování
 9.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 10.Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis
 11.Rozdělování potravinářských produktů nejchudším osobám v Unii (rozprava)
 12.Smluvní vztahy v odvětví mléka a mléčných výrobků (rozprava)
 13.Dohoda mezi EU a Marokem o vzájemných liberalizačních opatřeních pro zemědělské produkty a produkty rybolovu (rozprava)
 14.Proveditelnost zavedení dluhopisů stability (rozprava)
 15.Členství v meziparlamentních delegacích: viz zápis
 16.Politika rádiového spektra (rozprava)
 17.Předložení dokumentů: viz zápis
 18.Pořad jednání příštího zasedání: viz zápis
 19.Ukončení zasedání
Rozpravy
Revidované vydání (1172 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydání (4391 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí