Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Tisdagen den 14 februari 2012 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 3.Den fleråriga planen för det västra beståndet av taggmakrill - Förordningen om total tillåten fångstmängd (TAC) och kvoter för 2012 - Den gemensamma fiskeripolitikens bidrag till produktionen av kollektiva nyttigheter (debatt)
 4.Frågestund med frågor till kommissionen
 5.Övrigt
 6.Återbördande av den avstängda delen av Famagusta till dess rättmätiga invånare (skriftlig förklaring)
 7.Omröstning
  7.1.Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och formgivning) och skyddet av immateriella äganderätter (A7-0003/2012 - Antonio Masip Hidalgo) (omröstning)
  7.2.Sammankoppling av centrala register, handelsregister och företagsregister (A7-0022/2012 - Kurt Lechner) (omröstning)
  7.3.Protokoll mellan EU och Guinea-Bissau om fiskemöjligheter (A7-0017/2012 - Carl Haglund) (omröstning)
  7.4.Marockos deltagande i unionsprogram (A7-0016/2012 - Annemie Neyts-Uyttebroeck) (omröstning)
  7.5.Vaccinering mot blåtunga (A7-0031/2012 - Janusz Wojciechowski) (omröstning)
  7.6.Tekniska krav för betalningar och autogireringar i euro (A7-0292/2011 - Sari Essayah) (omröstning)
  7.7.Utnämning av en ledamot av revisionsrätten - Baudilio Tome Muguruza / ES (A7-0036/2012 - Inés Ayala Sender) (omröstning)
 8.Röstförklaringar
 9.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 10.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 11.Utdelning av livsmedel till de sämst ställda i unionen (debatt)
 12.Avtalsvillkor inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter (debatt)
 13.Avtal mellan EU och Marocko om ömsesidiga liberaliseringsåtgärder angående jordbruksprodukter och fiskeriprodukter (debatt)
 14.Möjligheten att införa stabilitetsobligationer (debatt)
 15.De interparlamentariska delegationernas sammansättning: se protokollet
 16.Radiospektrumpolitik (debatt)
 17.Inkomna dokument: se protokollet
 18.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 19.Avslutande av sammanträdet
Debatter
Reviderad upplaga (1172 kb)
 
Debatter
Reviderad upplaga (4391 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy