Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
Сряда, 15 февруари 2012 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Мерки по прилагане (член 88 от Правилника за дейността): вж. протокола
 3.Делегирани актове (член 87а от Правилника за дейността): вж. протокола
 4.Подготовка за заседанието на Европейския съвет (1 и 2 март 2012 г.) (разискване)
 5.Аспекти, свързани със заетостта и социалните въпроси, в годишния обзор на растежа за 2012 година - Принос към годишния обзор на растежа за 2012 година - Насоки за политиките за заетостта на държавите членки (разискване)
 6.Състав на Парламента: вж. протокола
 7.Аспекти, свързани със заетостта и социалните въпроси, в годишния обзор на растежа за 2012 година - Принос към годишния обзор на растежа за 2012 година - Насоки за политиките за заетостта на държавите членки (продължение на разискването)
 8.Време за гласуване
  8.1.Участие на Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария в работата на комитетите, които подпомагат Европейската комисия в упражняването на изпълнителните й правомощия по отношение на изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген (A7-0013/2012 - Timothy Kirkhope) (гласуване)
  8.2.Насоки за политиките за заетостта на държавите членки (A7-0011/2012 - Pervenche Berès) (гласуване)
  8.3.Разпределянето на храна на най-нуждаещите се лица в Общността (A7-0032/2012 - Czesław Adam Siekierski) (гласуване)
  8.4.Политика в областта на радиочестотния спектър (A7-0019/2012 - Gunnar Hökmark) (гласуване)
  8.5.Изменение на Регламент (ЕО) № 1234/2007 във връзка с договорните взаимоотношения в сектора на млякото и млечните продукти (A7-0262/2011 - James Nicholson) (гласуване)
  8.6.Изменение на член 48, параграф 2 от Правилника за дейността на Европейския парламент относно докладите по собствена инициатива (A7-0399/2011 - Stanimir Ilchev) (гласуване)
  8.7.Изпълнимост на въвеждането на стабилизационни облигации (B7-0016/2012) (гласуване)
  8.8.Аспекти, свързани със заетостта и социалните въпроси, в годишния обзор на растежа за 2012 година (A7-0021/2012 - Marije Cornelissen) (гласуване)
  8.9.Принос към годишния обзор на растежа за 2012 година (A7-0018/2012 - Jean-Paul Gauzès) (гласуване)
 9.Обяснение на вот
 10.Поправки и намерения за гласуване: вж. протоколи
 11.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 12.Икономическа криза, растеж и заетост (разискване)
 13.Положението в Сирия (разискване)
 14.Деветнадесета сесия на Съвета по правата на човека в Женева (разискване)
 15.Насоки за бюджета за 2013 г. - Други раздели освен Комисията (разискване)
 16.Състав на комисиите и делегациите: вж. протокола
 17.Достъп на слепите хора до книги (разискване)
 18.Схеми за гарантиране на депозитите (разискване)
 19.Законотадетлството на трети държави и законодателството на ЕС в областта на защитата на данните (разискване)
 20.Дневен ред на следващото заседание: вж. протокола
 21.Закриване на заседанието
Разисквания
Редактирана версия (1609 kb)
 
Разисквания
Редактирана версия (5936 kb)
Правна информация - Политика за поверителност