Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Rozpravy
Středa, 15. února 2012 - ŠtrasburkRevidované vydání
 1.Zahájení zasedání
 2.Prováděcí opatření (článek 88 jednacího řádu): viz zápis
 3.Akty v přenesené pravomoci (článek 87a jednacího řádu): viz zápis
 4.Příprava zasedání Evropské rady (1.–2. března 2012) (rozprava)
 5.Hledisko zaměstnanosti a sociální hledisko v roční analýze růstu na rok 2012 - Příspěvek k roční analýze růstu 2012 - Hlavní směry politik zaměstnanosti členských států (rozprava)
 6.Složení Parlamentu: viz zápis
 7.Hledisko zaměstnanosti a sociální hledisko v roční analýze růstu na rok 2012 - Příspěvek k roční analýze růstu 2012 - Hlavní směry politik zaměstnanosti členských států (pokračování rozpravy)
 8.Hlasování
  8.1.Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko a schengenské acquis (A7-0013/2012 - Timothy Kirkhope) (hlasování)
  8.2.Hlavní směry politik zaměstnanosti členských států (A7-0011/2012 - Pervenche Berès) (hlasování)
  8.3.Rozdělování potravinářských produktů nejchudším osobám v Unii (A7-0032/2012 - Czesław Adam Siekierski) (hlasování)
  8.4.Politika rádiového spektra (A7-0019/2012 - Gunnar Hökmark) (hlasování)
  8.5.Smluvní vztahy v odvětví mléka a mléčných výrobků (A7-0262/2011 - James Nicholson) (hlasování)
  8.6.Změna čl. 48 odst. 2 jednacího řádu o zprávách z vlastního podnětu (A7-0399/2011 - Stanimir Ilchev) (hlasování)
  8.7.Proveditelnost zavedení dluhopisů stability (B7-0016/2012) (hlasování)
  8.8.Hledisko zaměstnanosti a sociální hledisko v roční analýze růstu na rok 2012 (A7-0021/2012 - Marije Cornelissen) (hlasování)
  8.9.Příspěvek k roční analýze růstu 2012 (A7-0018/2012 - Jean-Paul Gauzès) (hlasování)
 9.Vysvětlení hlasování
 10.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 11.Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis
 12.Hospodářská krize, růst a zaměstnanost (rozprava)
 13.Situace v Sýrii (rozprava)
 14.19. zasedání Rady OSN pro lidská práva (rozprava)
 15.Pokyny pro rozpočtový proces na rok 2013 – oddíly jiné než Komise (rozprava)
 16.Členství ve výborech a delegacích: viz zápis
 17.Dostupnost knih nevidomým (rozprava)
 18.Systémy pojištění vkladů (rozprava)
 19.Právní předpisy třetích zemí a právní předpisy EU v oblasti ochrany údajů (rozprava)
 20.Pořad jednání příštího zasedání: viz zápis
 21.Ukončení zasedání
Rozpravy
Revidované vydání (1609 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydání (5936 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí