Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Onsdag den 15. februar 2012 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 88): se protokollen
 3.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 87a): se protokollen
 4.Forberedelse af mødet i Det Europæiske Råd den 1.-2. marts 2012 (forhandling)
 5.Beskæftigelse og sociale aspekter i den årlige vækstundersøgelse for 2012 - Bidraget til den årlige vækstundersøgelse 2012 - Retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker (forhandling)
 6.Parlamentets sammensætning: se protokollen
 7.Beskæftigelse og sociale aspekter i den årlige vækstundersøgelse for 2012 - Bidraget til den årlige vækstundersøgelse 2012 - Retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker (fortsat forhandling)
 8.Afstemningstid
  8.1.Island, Liechtenstein, Norge og Schweiz og Schengenreglerne (A7-0013/2012 - Timothy Kirkhope) (afstemning)
  8.2.Retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker (A7-0011/2012 - Pervenche Berès) (afstemning)
  8.3.Uddeling af fødevarer til de socialt dårligst stillede personer i Fællesskabet (ændring af "fusionsmarkedsordningen") (A7-0032/2012 - Czesław Adam Siekierski) (afstemning)
  8.4.Radiofrekvenspolitikprogram (A7-0019/2012 - Gunnar Hökmark) (afstemning)
  8.5.Kontraktforhold i mejerisektoren (A7-0262/2011 - James Nicholson) (afstemning)
  8.6.Ændring af forretningsordenens artikel 48, stk. 2, om initiativbetænkninger (A7-0399/2011 - Stanimir Ilchev) (afstemning)
  8.7.Muligheden for at indføre stabilitetsobligationer (B7-0016/2012) (afstemning)
  8.8.Beskæftigelse og sociale aspekter i den årlige vækstundersøgelse for 2012 (A7-0021/2012 - Marije Cornelissen) (afstemning)
  8.9.Bidraget til den årlige vækstundersøgelse 2012 (A7-0018/2012 - Jean-Paul Gauzès) (afstemning)
 9.Stemmeforklaringer
 10.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 11.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 12.Økonomisk krise, vækst og beskæftigelse (forhandling)
 13.Situationen i Syrien (forhandling)
 14.19. samling i Menneskerettighedsrådet i Genève (forhandling)
 15.Prioriteringer for 2013-budgettet - Øvrige sektioner (forhandling)
 16.Udvalgenes og delegationernes sammensætning: se protokollen
 17.Blindes adgang til bøger (forhandling)
 18.Indskudsgarantiordninger (omarbejdning) (forhandling)
 19.Lovgivning i tredjelande og EU's databeskyttelsesbestemmelser (forhandling)
 20.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 21.Hævelse af mødet
Forhandlinger
Revideret udgave (1609 kb)
 
Forhandlinger
Revideret udgave (5936 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik