Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2012 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 88 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 87α του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4.Προετοιμασία για τη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (1-2 Μαρτίου 2012) (συζήτηση)
 5.Απασχόληση και κοινωνικές πτυχές στην ετήσια έρευνα για την ανάπτυξη 2012 - Συνεισφορά στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης 2012 - Κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών (συζήτηση)
 6.Σύνθεση του Κοινοβουλίου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 7.Απασχόληση και κοινωνικές πτυχές στην ετήσια έρευνα για την ανάπτυξη 2012 - Συνεισφορά στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης 2012 - Κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών (συνέχεια της συζήτησης)
 8.Ώρα των ψηφοφοριών
  8.1.Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία, Ελβετία και κεκτημένο Σένγκεν (A7-0013/2012 - Timothy Kirkhope) (ψηφοφορία)
  8.2.Κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών (A7-0011/2012 - Pervenche Berès) (ψηφοφορία)
  8.3.Πρόγραμμα διανομής τροφίμων στους απόρους της Ένωσης (A7-0032/2012 - Czesław Adam Siekierski) (ψηφοφορία)
  8.4.Πολιτική για το ραδιοφάσμα (A7-0019/2012 - Gunnar Hökmark) (ψηφοφορία)
  8.5.Συμβατικές σχέσεις στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων (A7-0262/2011 - James Nicholson) (ψηφοφορία)
  8.6.Τροποποίηση του άρθρου 48, παράγραφος 2, σχετικά με τις εκθέσεις ιδίας πρωτοβουλίας (A7-0399/2011 - Stanimir Ilchev) (ψηφοφορία)
  8.7.Σκοπιμότητα της έκδοσης ομολόγων σταθερότητας (B7-0016/2012) (ψηφοφορία)
  8.8.Απασχόληση και κοινωνικές πτυχές στην ετήσια έρευνα για την ανάπτυξη 2012 (A7-0021/2012 - Marije Cornelissen) (ψηφοφορία)
  8.9.Συνεισφορά στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης 2012 (A7-0018/2012 - Jean-Paul Gauzès) (ψηφοφορία)
 9.Αιτιολογήσεις ψήφου
 10.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 12.Οικονομική κρίση, ανάπτυξη και απασχόληση (συζήτηση)
 13.Κατάσταση στη Συρία (συζήτηση)
 14.19η σύνοδος του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνώνων (συζήτηση)
 15.Κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό 2013 - Άλλα τμήματα πλην της Επιτροπής (συζήτηση)
 16.Σύνθεση των επιτροπών και αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 17.Πρόσβαση των τυφλών στα βιβλία (συζήτηση)
 18.Συστήματα εγγύησης των καταθέσεων (συζήτηση)
 19.Νομοθεσία τρίτων χωρών και η νομοθεσία της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων (συζήτηση)
 20.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 21.Λήξη της συνεδρίασης
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (1609 kb)
 
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (5936 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου