Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Sanatarkat istuntoselostukset
Keskiviikko 15. helmikuuta 2012 - StrasbourgLopullinen versio
 1.Istunnon avaaminen
 2.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 88 artikla): ks. pöytäkirja
 3.Säädösvallan siirron nojalla annetut säädökset (työjärjestyksen 87 a artikla): ks. pöytäkirja
 4.Eurooppa-neuvoston kokouksen (1. ja 2. maaliskuuta 2012) valmistelu (keskustelu)
 5.Vuotuisen kasvuselvityksen 2012 työllisyys- ja sosiaalinäkökohdat - Osallistuminen vuotuiseen kasvuselvitykseen 2012 - Jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivat (keskustelu)
 6.Parlamentin kokoonpano: ks. pöytäkirja
 7.Vuotuisen kasvuselvityksen 2012 työllisyys- ja sosiaalinäkökohdat - Osallistuminen vuotuiseen kasvuselvitykseen 2012 - Jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivat (jatkoa keskustelulle)
 8.Äänestykset
  8.1.Islanti, Liechtenstein, Norja ja Sveitsi ja Schengenin säännöstö (A7-0013/2012 - Timothy Kirkhope) (äänestys)
  8.2.Jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivat (A7-0011/2012 - Pervenche Berès) (äänestys)
  8.3.Unionin vähävaraisimmille henkilöille suunnattu elintarvikkeiden jakelu (A7-0032/2012 - Czesław Adam Siekierski) (äänestys)
  8.4.Radiotaajuuspolitiikka (A7-0019/2012 - Gunnar Hökmark) (äänestys)
  8.5.Maito- ja maitotuotealan sopimussuhteet (A7-0262/2011 - James Nicholson) (äänestys)
  8.6.Valiokunta-aloitteisia mietintöjä koskevan työjärjestyksen 48 artiklan 2 kohdan muuttaminen (A7-0399/2011 - Stanimir Ilchev) (äänestys)
  8.7.Vakausbondien käyttöönoton toteutettavuus (B7-0016/2012) (äänestys)
  8.8.Vuotuisen kasvuselvityksen 2012 työllisyys- ja sosiaalinäkökohdat (A7-0021/2012 - Marije Cornelissen) (äänestys)
  8.9.Osallistuminen vuotuiseen kasvuselvitykseen 2012 (A7-0018/2012 - Jean-Paul Gauzès) (äänestys)
 9.Äänestysselitykset
 10.Äänestymiskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 11.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 12.Talouskriisi, kasvu ja työllisyys (keskustelu)
 13.Syyrian tilanne (keskustelu)
 14.YK:n ihmisoikeusneuvoston 19. istunto (keskustelu)
 15.Vuoden 2013 talousarvion suuntaviivat - muut pääluokat (keskustelu)
 16.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano: ks. pöytäkirja
 17.Näkövammaisten mahdollisuudet saada käyttöönsä kirjoja (keskustelu)
 18.Talletusten vakuusjärjestelmät (keskustelu)
 19.Kolmannen maan lainsäädäntö ja EU:n tietosuojalait (keskustelu)
 20.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 21.Istunnon päättäminen
Sanatarkat istuntoselostukset
Lopullinen versio (1609 kb)
 
Sanatarkat istuntoselostukset
Lopullinen versio (5936 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö