Ankstesnis 
 Kitas 
ProtokolasBalsavimaiVardinis balsavimasPriimti tekstaiStenograma
Posėdžio stenograma
Trečiadienis, 2012 m. vasario 15 d. - StrasbūrasAtnaujinta informacija
 1.Posėdžio pradžia
 2.Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 88 straipsnis) (žr. protokola)
 3.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 87a straipsnis) (žr. protokola)
 4.Pasirengimas Europos Vadovų Tarybos susitikimui (2012 m. kovo 1–2 d.) (diskusijos)
 5.Užimtumo ir socialiniai aspektai 2012 m. metinėje augimo apžvalgoje - Dalyvavimas rengiant 2012 m. metinę augimo apžvalgą - Valstybių narių užimtumo politikos gairės (diskusijos)
 6.Parlamento sudėtis (žr. protokola)
 7.Užimtumo ir socialiniai aspektai 2012 m. metinėje augimo apžvalgoje - Dalyvavimas rengiant 2012 m. metinę augimo apžvalgą - Valstybių narių užimtumo politikos gairė (diskusijų tęsinys)
 8.Balsuoti skirtas laikas
  8.1.Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija ir Šveicarija ir Šengeno acquis (A7-0013/2012 - Timothy Kirkhope) (balsavimas)
  8.2.Valstybių narių užimtumo politikos gairės (A7-0011/2012 - Pervenche Berès) (balsavimas)
  8.3.Maisto skirstymas labiausiai nepasiturintiems Bendrijos asmenims (A7-0032/2012 - Czesław Adam Siekierski) (balsavimas)
  8.4.Radijo spektro politika (A7-0019/2012 - Gunnar Hökmark) (balsavimas)
  8.5.Sutartiniai santykiai pieno ir pieno produktų sektoriuje (A7-0262/2011 - James Nicholson) (balsavimas)
  8.6.Parlamento darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnio „Pranešimai savo iniciatyva“ 2 dalies dalinis keitimas (A7-0399/2011 - Stanimir Ilchev) (balsavimas)
  8.7.Galimybės leisti stabilumo obligacijas (B7-0016/2012) (balsavimas)
  8.8.Užimtumo ir socialiniai aspektai 2012 m. metinėje augimo apžvalgoje (A7-0021/2012 - Marije Cornelissen) (balsavimas)
  8.9.Dalyvavimas rengiant 2012 m. metinę augimo apžvalgą (A7-0018/2012 - Jean-Paul Gauzès) (balsavimas)
 9.Paaiškinimai dėl balsavimo
 10.Balsavimo ketinimai ir pataisymai (žr. protokolą)
 11.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas (žr. protokola)
 12.Ekonominė krizė, augimas ir užimtumas (diskusijos)
 13.Padėtis Sirijoje (diskusijos)
 14.19-asis JT Žmogaus teisių tarybos posėdis Ženevoje (diskusijos)
 15.2013 m. biudžeto gairės. Kiti skirsniai, išskyrus su Komisija susijusį skirsnį (diskusijos)
 16.Komitetų ir delegacijų sudėtis (žr. protokola)
 17.Aklųjų galimybės skaityti knygas (diskusijos)
 18.Indėlių garantijų sistemos (diskusijos)
 19.Trečiųjų šalių teisės aktai ir ES duomenų apsaugos įstatymai (diskusijos)
 20.Kito posėdžio darbotvarkė (žr. protokola)
 21.Posėdžio pabaiga
Posėdžio stenograma
Atnaujinta informacija (1609 kb)
 
Posėdžio stenograma
Atnaujinta informacija (5936 kb)
Teisinė informacija - Privatumo politika