Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Fullständigt förhandlingsreferat
Onsdagen den 15 februari 2012 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Genomförandeåtgärder (artikel 88 i arbetsordningen): se protokollet
 3.Delegerade akter (artikel 87a i arbetsordningen): se protokollet
 4.Förberedelser inför Europeiska rådets möte (den 1−2 mars 2012) (debatt)
 5.Sysselsättning och sociala aspekter i den årliga tillväxtöversikten 2012 - Bidrag till den årliga tillväxtöversikten 2012 - Riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik (debatt)
 6.Parlamentets sammansättning: se protokollet
 7.Sysselsättning och sociala aspekter i den årliga tillväxtöversikten 2012 - Bidrag till den årliga tillväxtöversikten 2012 - Riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik (fortsättning på debatten)
 8.Omröstning
  8.1.Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz och Schengenregelverket (A7-0013/2012 - Timothy Kirkhope) (omröstning)
  8.2.Riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik (A7-0011/2012 - Pervenche Berès) (omröstning)
  8.3.Utdelning av livsmedel till de sämst ställda i unionen (A7-0032/2012 - Czesław Adam Siekierski) (omröstning)
  8.4.Radiospektrumpolitik (A7-0019/2012 - Gunnar Hökmark) (omröstning)
  8.5.Avtalsvillkor inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter (A7-0262/2011 - James Nicholson) (omröstning)
  8.6.Ändring av artikel 48.2 om initiativbetänkanden (A7-0399/2011 - Stanimir Ilchev) (omröstning)
  8.7.Möjligheten att införa stabilitetsobligationer (B7-0016/2012) (omröstning)
  8.8.Sysselsättning och sociala aspekter i den årliga tillväxtöversikten 2012 (A7-0021/2012 - Marije Cornelissen) (omröstning)
  8.9.Bidrag till den årliga tillväxtöversikten 2012 (A7-0018/2012 - Jean-Paul Gauzès) (omröstning)
 9.Röstförklaringar
 10.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 11.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 12.Ekonomisk kris, tillväxt och sysselsättning (debatt)
 13.Situationen i Syrien (debatt)
 14.19:e sessionen i FN:s råd för mänskliga rättigheter i Genève (debatt)
 15.Riktlinjerna för 2013 års budget – Övriga avsnitt (debatt)
 16.Utskottens och delegationernas sammansättning: se protokollet
 17.Blinda personers tillgång till böcker (debatt)
 18.Insättningsgarantisystem (debatt)
 19.Lagstiftning i tredjeländer och unionslagstiftningen om uppgiftsskydd (debatt)
 20.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 21.Avslutande av sammanträdet
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (1609 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (5936 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy