Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/0248(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0023/2012

Συζήτηση :

PV 14/02/2012 - 13
CRE 14/02/2012 - 13

Ψηφοφορία :

PV 16/02/2012 - 8.7
PV 16/02/2012 - 8.8
CRE 16/02/2012 - 8.7
CRE 16/02/2012 - 8.8
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0056

Συζητήσεις
Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου 2012 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

8.7. Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Μαρόκου σχετικά με αμοιβαία μέτρα ελευθέρωσης για τα γεωργικά προϊόντα και τα αλιευτικά προϊόντα (B7-0047/2012) (ψηφοφορία)
PV
 

– Vor der Abstimmung über Änderungsantrag 1:

 
  
MPphoto
 

  Cristiana Muscardini (PPE). - Signor Presidente, ho chiesto la possibilità di aggiungere all'emendamento 6, alla fine del paragrafo dopo "Parlamento europeo", la seguente frase "se la valutazione d'impatto dimostrerà difficoltà oggettive nei settori coinvolti nell'accordo, la Commissione dovrà tenerne conto nell'ambito della revisione della PAC;".

Questo per rispondere alle preoccupazioni del settore agricolo.

 
  
 

(Der mündliche Änderungsantrag wird nicht übernommen.)

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου