Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
Четвъртък, 16 февруари 2012 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Неотдавнашни политически събития в Унгария (внесени предложения за резолюция): вж. протокола
 3.Положението в Русия (внесени предложения за резолюция): вж. протокола
 4.Внесени документи: вж. протокола
 5.Събиране на семейството на граждани на трети държави, пребиваващи в Европейския съюз (разискване)
 6.Регионална конвенция за паневросредиземноморските преференциални правила за произход - Регионална конвенция относно паневросредиземноморските преференциални правила за произход (разискване)
 7.Бъдещето на Европейската програма за мониторинг на Земята – Глобален мониторинг на околната среда и сигурността (ГМОСС) (разискване)
 8.Време за гласуване
  8.1.Схеми за гарантиране на депозитите (A7-0225/2011 - Peter Simon) (гласуване)
  8.2.Насоки за бюджета за 2013 г. - Други раздели освен Комисията (A7-0030/2012 - Derek Vaughan) (гласуване)
  8.3.Многогодишен план за западния запас от атлантически сафрид (B7-0064/2012) (гласуване)
  8.4.Принос на общата политика в областта на рибарството за производството на обществени блага (B7-0065/2012) (гласуване)
  8.5.Неотдавнашни политически събития в Унгария (B7-0050/2012) (гласуване)
  8.6.Положението в Русия (B7-0052/2012) (гласуване)
  8.7.Споразумение между ЕС и Кралство Мароко относно взаимните мерки за либерализация по отношение на селскостопански и риболовни продукти (B7-0047/2012) (гласуване)
  8.8.Споразумение между ЕС и Мароко за либерализация по отношение на селскостопанските продукти и продуктите на рибарството (A7-0023/2012 - José Bové) (гласуване)
  8.9.Положението в Сирия (B7-0068/2012) (гласуване)
  8.10.Деветнадесета сесия на Съвета по правата на човека в Женева (B7-0071/2012) (гласуване)
  8.11.Достъп на слепите хора до книги (B7-0062/2012) (гласуване)
  8.12.Регионална конвенция относно паневросредиземноморските преференциални правила за произход (B7-0061/2012) (гласуване)
  8.13.Регионална конвенция за паневросредиземноморските преференциални правила за произход (A7-0026/2012 - Emilio Menéndez del Valle) (гласуване)
  8.14.Бъдещето на Европейската програма за мониторинг на Земята – Глобален мониторинг на околната среда и сигурността (ГМОСС) (B7-0063/2012) (гласуване)
 9.Обяснение на вот
 10.Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 11.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 12.Състав на комисиите и делегациите: вж. протокола
 13.Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)
  13.1.Смъртното наказание в Беларус и по-конкретно случаите на Дмитрий Коновалов и Владислав Ковалёв (разискване)
  13.2.Египет: неотдавнашни събития (разискване)
  13.3.Смъртното наказание в Япония (разискване)
 14.Време за гласуване
  14.1.Смъртното наказание в Беларус и по-конкретно случаите на Дмитрий Коновалов и Владислав Ковалёв (B7-0075/2012)
  14.2.Египет: неотдавнашни събития (B7-0077/2012)
  14.3.Смъртното наказание в Япония (B7-0088/2012)
 15.Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 16.Решения относно някои документи: вж. протокола
 17.Писмени декларации, вписани в регистъра (член 123 от Правилника): вж. протокола
 18.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание: вж. протокола
 19.График на следващите заседания: вж. протокола
 20.Прекъсване на сесията
Разисквания
Редактирана версия (1226 kb)
 
Разисквания
Редактирана версия (4356 kb)
Правна информация - Политика за поверителност