Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Volledig verslag van de vergaderingen
Donderdag 16 februari 2012 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Opening van de vergadering
 2.Recente politieke ontwikkelingen in Hongarije (ingediende ontwerpresoluties): zie notulen
 3.Situatie in Rusland (ingediende ontwerpresoluties): zie notulen
 4.Ingekomen stukken: zie notulen
 5.Gezinshereniging van in de EU woonachtige staatsburgers van derde landen (debat)
 6.Regionale conventie betreffende de pan-Euro-mediterrane preferentiële oorsprongsregels - Regionale conventie betreffende de pan-Euro-mediterrane preferentiële oorsprongsregels (debat)
 7.Toekomst van wereldwijde monitoring voor milieu en veiligheid (GMES) (debat)
 8.Stemmingen
  8.1.Depositogarantiestelsels (A7-0225/2011 - Peter Simon) (stemming)
  8.2.Richtsnoeren voor de begroting 2013 - Andere afdelingen dan de Commissie (A7-0030/2012 - Derek Vaughan) (stemming)
  8.3.Meerjarenplan voor het westelijke horsmakreelbestand (B7-0064/2012) (stemming)
  8.4.Bijdrage van het gemeenschappelijk visserijbeleid aan de productie van collectieve goederen (B7-0065/2012) (stemming)
  8.5.Recente politieke ontwikkelingen in Hongarije (B7-0050/2012) (stemming)
  8.6.Situatie in Rusland (B7-0052/2012) (stemming)
  8.7.Overeenkomst EU-Marokko inzake liberaliseringsmaatregelen voor het onderlinge handelsverkeer van landbouw- en visserijproducten (B7-0047/2012) (stemming)
  8.8.Overeenkomst EU-Marokko inzake liberaliseringsmaatregelen voor het onderlinge handelsverkeer van landbouw- en visserijproducten (A7-0023/2012 - José Bové) (stemming)
  8.9.Situatie in Syrië (B7-0068/2012) (stemming)
  8.10.19e zitting van de Mensenrechtenraad van de VN (B7-0071/2012) (stemming)
  8.11.Toegang tot boeken voor blinden (B7-0062/2012) (stemming)
  8.12.Regionale conventie betreffende de pan-Euro-mediterrane preferentiële oorsprongsregels (B7-0061/2012) (stemming)
  8.13.Regionale conventie betreffende de pan-Euro-mediterrane preferentiële oorsprongsregels (A7-0026/2012 - Emilio Menéndez del Valle) (stemming)
  8.14.Toekomst van wereldwijde monitoring voor milieu en veiligheid (GMES) (B7-0063/2012) (stemming)
 9.Stemverklaringen
 10.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 11.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 12.Samenstelling commissies en delegaties: zie notulen
 13.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)
  13.1.Doodstraf in Belarus, met name de zaak van Dmitri Konovalov en Vladislav Kovalev (debat)
  13.2.Egypte: recente ontwikkelingen (debat)
  13.3.Doodstraf in Japan (debat)
 14.Stemmingen
  14.1.Doodstraf in Belarus, met name de zaak van Dmitri Konovalov en Vladislav Kovalev (B7-0075/2012)
  14.2.Egypte: recente ontwikkelingen (B7-0077/2012)
  14.3.Doodstraf in Japan (B7-0088/2012)
 15.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 16.Besluiten inzake bepaalde documenten: zie notulen
 17.In het register ingeschreven schriftelijke verklaringen (artikel 123 van het Reglement): zie notulen
 18.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten: zie notulen
 19.Rooster van de volgende vergaderingen: zie notulen
 20.Onderbreking van de zitting
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (1226 kb)
 
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (4356 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid