Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Czwartek, 16 lutego 2012 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Ostatnie wydarzenia polityczne na Węgrzech (złożone projekty rezolucji): Patrz protokól
 3.Sytuacja w Rosji (złożone projekty rezolucji): Patrz protokól
 4.Składanie dokumentów: Patrz protokól
 5.Łączenie rodzin obywateli państw trzecich zamieszkujących w UE (debata)
 6.Konwencja regionalna w sprawie paneurośródziemnomorskich preferencyjnych reguł pochodzenia - Konwencja regionalna w sprawie paneurośródziemnomorskich preferencyjnych reguł pochodzenia (debata)
 7.Przyszłość europejskiego programu monitorowania Ziemi (GMES) (debata)
 8.Głosowanie
  8.1.Systemy gwarancji depozytów (A7-0225/2011 - Peter Simon) (głosowanie)
  8.2.Wytyczne dla budżetu na rok 2013 - sekcje inne niż Komisja (A7-0030/2012 - Derek Vaughan) (głosowanie)
  8.3.Wieloletni plan dotyczący zachodniego stada atlantyckiego ostroboka pospolitego (B7-0064/2012) (głosowanie)
  8.4.Wkład wspólnej polityki rybołówstwa w produkcję dóbr publicznych (B7-0065/2012) (głosowanie)
  8.5.Ostatnie wydarzenia polityczne na Węgrzech (B7-0050/2012) (głosowanie)
  8.6.Sytuacja w Rosji (B7-0052/2012) (głosowanie)
  8.7.Porozumienie między Unią Europejską a Królestwem Marokańskim dotyczące wzajemnych środków liberalizacyjnych w odniesieniu do produktów rolnych i produktów rybołówstwa (B7-0047/2012) (głosowanie)
  8.8.Porozumienie między Unią Europejską a Królestwem Marokańskim dotyczące wzajemnych środków liberalizacyjnych w odniesieniu do produktów rolnych i produktów rybołówstwa (A7-0023/2012 - José Bové) (głosowanie)
  8.9.Sytuacja w Syrii (B7-0068/2012) (głosowanie)
  8.10.19. sesja Rady Praw Człowieka ONZ (B7-0071/2012) (głosowanie)
  8.11.Dostęp osób niewidomych do książek (B7-0062/2012) (głosowanie)
  8.12.Konwencja regionalna w sprawie paneurośródziemnomorskich preferencyjnych reguł pochodzenia (B7-0061/2012) (głosowanie)
  8.13.Konwencja regionalna w sprawie paneurośródziemnomorskich preferencyjnych reguł pochodzenia (A7-0026/2012 - Emilio Menéndez del Valle) (głosowanie)
  8.14.Przyszłość europejskiego programu monitorowania Ziemi (GMES) (B7-0063/2012) (głosowanie)
 9.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
 10.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: Patrz protokól
 11.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: Patrz protokól
 12.Skład komisji i delegacji: Patrz protokól
 13.Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)
  13.1.Kara śmierci na Białorusi, w szczególności przypadek Dmitrija Konowałowa i Władysława Kowalowa (debata)
  13.2.Egipt - ostatnie wydarzenia (debata)
  13.3.Kara śmierci w Japonii (debata)
 14.Głosowanie
  14.1.Kara śmierci na Białorusi, w szczególności przypadek Dmitrija Konowałowa i Władysława Kowalowa (B7-0075/2012)
  14.2.Egipt - ostatnie wydarzenia (B7-0077/2012)
  14.3.Kara śmierci w Japonii (B7-0088/2012)
 15.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: Patrz protokól
 16.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów: Patrz protokól
 17.Oświadczenia pisemne (składanie dokumentów): Patrz protokól
 18.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia: Patrz protokól
 19.Kalendarz następnych posiedzeń: Patrz protokól
 20.Przerwa w obradach
Debaty
Wersja poprawiona (1226 kb)
 
Debaty
Wersja poprawiona (4356 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności