Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Doslovný zápis z rozpráv
Štvrtok, 16. februára 2012 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Nedávny politický vývoj v Maďarsku (predložené návrhy uznesení): pozri zápisnicu
 3.Situácia v Rusku (predložené návrhy uznesení): pozri zápisnicu
 4.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 5.Zlúčenie rodiny štátnych príslušníkov tretích krajín žijúcich na území Európskej únie (rozprava)
 6.Regionálny dohovor o paneuro-stredomorských preferenčných pravidlách pôvodu - Regionálny dohovor o paneuro-stredomorských preferenčných pravidlách pôvodu (rozprava)
 7.Budúcnosť globálneho monitorovania pre životné prostredie a bezpečnosť (GMES) (rozprava)
 8.Hlasovanie
  8.1.Systémy ochrany vkladov (A7-0225/2011 - Peter Simon) (hlasovanie)
  8.2.Usmernenia pre rozpočtový postup na rok 2013 – iné oddiely ako oddiel Komisia (A7-0030/2012 - Derek Vaughan) (hlasovanie)
  8.3.Viacročný plán pre západnú populáciu stavridy ostrobokej v Atlantickom oceáne a na ňu zameraný rybolov (B7-0064/2012) (hlasovanie)
  8.4.Prínos spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva k vytváraniu verejných statkov (B7-0065/2012) (hlasovanie)
  8.5.Nedávny politický vývoj v Maďarsku (B7-0050/2012) (hlasovanie)
  8.6.Situácia v Rusku (B7-0052/2012) (hlasovanie)
  8.7.Dohoda medzi EÚ a Marokom o recipročných liberalizačných opatreniach pre poľnohospodárske výrobky a výrobky rybného hospodárstva (B7-0047/2012) (hlasovanie)
  8.8.Dohoda medzi EÚ a Marokom o recipročných liberalizačných opatreniach pre poľnohospodárske výrobky a výrobky rybného hospodárstva (A7-0023/2012 - José Bové) (hlasovanie)
  8.9.Situácia v Sýrii (B7-0068/2012) (hlasovanie)
  8.10.19. zasadnutie Rady OSN pre ľudské práva (B7-0071/2012) (hlasovanie)
  8.11.Dostupnosť kníh pre nevidiacich (B7-0062/2012) (hlasovanie)
  8.12.Regionálny dohovor o paneuro-stredomorských preferenčných pravidlách pôvodu (B7-0061/2012) (hlasovanie)
  8.13.Regionálny dohovor o paneuro-stredomorských preferenčných pravidlách pôvodu (A7-0026/2012 - Emilio Menéndez del Valle) (hlasovanie)
  8.14.Budúcnosť globálneho monitorovania pre životné prostredie a bezpečnosť (GMES) (B7-0063/2012) (hlasovanie)
 9.Vysvetlenia hlasovania
 10.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 11.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 12.Zloženie výborov a delegácií: pozri zápisnicu
 13.Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)
  13.1.Trest smrti v Bielorusku, najmä prípad Dmitrija Konovaľova a Vladislava Kovaľova (rozprava)
  13.2.Egypt: najnovší vývoj (rozprava)
  13.3.Trest smrti v Japonsku (rozprava)
 14.Hlasovanie
  14.1.Trest smrti v Bielorusku, najmä prípad Dmitrija Konovaľova a Vladislava Kovaľova (B7-0075/2012)
  14.2.Egypt: najnovší vývoj (B7-0077/2012)
  14.3.Trest smrti v Japonsku (B7-0088/2012)
 15.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 16.Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov: pozri zápisnicu
 17.Písomné vyhlásenia zapísané v registri (článok 123 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 18.Zaslanie textov prijatých počas rokovania: pozri zápisnicu
 19.Termíny nasledujúcich rokovaní: pozri zápisnicu
 20.Prerušenie zasadania
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (1226 kb)
 
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (4356 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia