Indice 
 Precedente 
 Seguente 
 Testo integrale 
Procedura : 2011/2116(INI)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento : A7-0432/2011

Testi presentati :

A7-0432/2011

Discussioni :

PV 12/03/2012 - 22
CRE 12/03/2012 - 22

Votazioni :

PV 13/03/2012 - 8.6
Dichiarazioni di voto
Dichiarazioni di voto

Testi approvati :

P7_TA(2012)0071

Resoconto integrale delle discussioni
Lunedì 12 marzo 2012 - Strasburgo Edizione rivista

22. Statuto della società cooperativa europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori (breve presentazione)
Video degli interventi
Processo verbale
MPphoto
 

  Elnök. − A következő pont a Sven Giegold által a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság nevében készített jelentés az európai szövetkezet statútumának a munkavállalói részvétel tekintetében történő kiegészítésére irányuló javaslatról (2011/2116(INI))

 
  
MPphoto
 

  Sven Giegold, Berichterstatter. − Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! In diesem Jahr feiern wir das Jahr der Genossenschaften, das von den Vereinten Nationen ausgerufen wurde. Die Genossenschaften sind Teil der sozialen und solidarischen Ökonomie und haben eine ganz besondere Bedeutung für die Wirtschaft auch in der Europäischen Union. 160 Millionen Unternehmen sind in diesem Bereich aktiv. Sie haben 120 Millionen Mitglieder, denen diese Unternehmen gehören, und 5,4 Millionen Mitarbeiter. Das zeigt, der Genossenschaftssektor ist wichtig. Er ist regional verwurzelt. Er hat sich gerade auch in der Finanzkrise als stabil erwiesen, und gleichzeitig trägt er auch zur Verwirklichung der Ziele von EU-2020 bei, nicht nur in Bezug auf Wachstum und Beschäftigung, sondern auch etwa beim sozialen Zusammenhalt oder beim Klimaschutz.

Gerade deshalb sollte die Europäische Union den Auftrag des Vertrages ernst nehmen, sich neutral zu verhalten zu verschiedenen Formen des Eigentums, und die Besonderheiten der Genossenschaften berücksichtigen. Bei diesem Bericht hatten wir eine besonders gute Zusammenarbeit mit allen Schattenberichterstattern, denen ich herzlich danken möchte. Evelyn Regner sehe ich hier auch noch zu später Stunde. Wir haben dort besonders Wert auf die Frage gelegt, wie das europäische Genossenschaftsstatut – das eben im Rahmen der europäischen Genossenschaft geschaffen wurde – verändert werden kann. Denn es ist ja traurig, dass die Anerkennung, die mit der Schaffung der europäischen Genossenschaftsrechtsform für den Genossenschaftssektor einhergegangen ist, leider bisher nicht von viel Erfolg gekrönt war. Insgesamt wurden trotz eines aufwendigen Verfahrens nur 17 europäische Genossenschaften gegründet, und lediglich 32 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer finden dort ihre Beschäftigung.

Es ist klar, dieses Verfahren von Richtlinie und Statut ist überkompliziert. Es wird den Bedürfnissen des Sektors für seine grenzüberschreitenden Geschäfte nicht gerecht. Deshalb wünschen wir uns eine Überarbeitung, allerdings zuerst des Statuts und ohne Absenkung von Standards, die sinnvollerweise geschaffen wurden. Gerade die Standards für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer müssen da besondere Berücksichtigung finden.

Aber damit hat sich unser Ausschuss für Beschäftigung und Soziales nicht zufrieden gegeben, sondern wir haben auch einen Blick auf die weiteren Unterstützungsmaßnahmen für den Sektor der sozialen und solidarischen Ökonomie geworfen. Da stellen wir vor allem fest, dass die Zuständigkeiten für diesen Sektor in der Kommission trotz mehrerer Erklärungen des Parlaments stark zersplittert sind. Mangelnde Ressourcen zeigen sich eben auch in mangelnden Ergebnissen. Wir haben wenig Personal in diesem Bereich, und es ist über die verschiedenen Generaldirektionen verteilt. Wir wünschen uns, dass die Kommission eine Initiative ergreift, um die offene Methode der Koordinierung in diesem Bereich zu stärken und einen Prozess einzuleiten für einen systematischen Vergleich der besten Erfahrungen in den Mitgliedsländern zur Förderung der Sozial- und Solidarwirtschaft.

Außerdem schlagen wir vor, dass die Aktivitäten, die die Kommission in ihrer Mitteilung 2004 zur Stärkung des Genossenschaftssektors schon beschlossen hat, das heißt die zwölf Aktionen, die dort auf die Tagesordnung gesetzt wurden, nun umgesetzt werden. Lediglich drei der zwölf Aktionen wurden umgesetzt. Was noch fehlt, ist zum Beispiel ein umfassendes Bildungsprogramm in diesem Bereich, aber auch eine systematische Anerkennung der Besonderheiten der Genossenschaften.

Wir wünschen uns auch, dass die Genossenschaften und die Sozialwirtschaft besonders im Bereich öffentlicher Auftragsvergabe und staatlicher Beihilfen sowie bei der Finanzmarktregulierung in ihrer Besonderheit anerkannt werden. Es kann nicht sein, dass gerade die Sektoren, die sich in der Finanzkrise als besonders hilfreich erwiesen haben, nun nach der Krise die Opfer der Regeln werden. Mein Appell an die Kommission: Es muss über die Regeln zum Binnenmarkt in diesem Bereich hinausgegangen werden. Machen Sie sich auf den Weg! Stärken Sie die Sozial- und Solidarwirtschaft!

 
  
 

„Catch the eye” eljárás

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Mikolášik (PPE). - Téma efektívneho fungovania družstiev a účasti zamestnancov na ich riadení má veľký význam v kontexte oživovania európskeho hospodárstva. Družstvá nielenže presadzujú záujmy svojich členov, ale aj zintenzívňujú miestny rozvoj pomocou vytvárania infraštruktúry na regionálnej úrovni. Ich veľký význam je citeľný predovšetkým v oblasti sociálnej inovácie a pri zabezpečovaní zásobovania, najmä vo vidieckych oblastiach a mestských aglomeráciách. Svedčí o tom viac ako stošesťdesiattisíc družstiev, ktoré vlastní viac ako štvrtina všetkých Európanov a ktoré poskytujú prácu pre približne 2,4 milióna zamestnancov. Z tohto pohľadu je škoda, že sa v európskom prostredí zatiaľ podarilo založiť len sedemnásť tzv. európskych družstiev. Verím, že sa toto bude zlepšovať.

 
  
MPphoto
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D). - În perioada de criză economică și financiară cu care se confruntă Europa există, totuși, un domeniu care a fost mai puțin afectat de criză. Este vorba de societățile de tip cooperativ: cifra lor de afaceri s-a majorat, ele au fost mai puțin afectate de faliment și de disponibilizări, oferă locuri de muncă în plan local și regional și, lucru foarte important, nu pot fi delocalizate. În plus, cooperativele oferă locuri de muncă cu calificare înaltă, femeile ocupând un număr semnificativ dintre acestea. Consider că statele membre trebuie să sprijine mai mult inițiative de acest gen, chiar dacă există țări în care conceptul de cooperativă a fost discreditat în temeiul unor rațiuni istorice și se sprijină preluarea de către angajați a întreprinderilor afectate de criză, tocmai pentru a evita delocalizarea lor. Ca atare, susțin ideea organizării de campanii de informare a cetățenilor europeni privind contribuția cooperativelor la dezvoltarea economică și socială durabilă.

 
  
MPphoto
 

  Csaba Sógor (PPE). - Örömmel üdvözlöm Giegold kolléga saját kezdeményezésű jelentését az európai szövetkezet statútumának a munkavállalói részvétel tekintetében történő kiegészítésről. Az összeurópai vonatkozású kiegészítést hasznosnak tartom, különösen azért, mert országomban, Romániában – csakúgy mint a térség más tagállamaiban – a szövetkezetek statútuma, illetve működésük hitelessége a kommunista időszakban erősen kompromitálódott. Ráadásul a Bizottság 2010. október 5-i jelentése sem bíztató, bizonyos fejezetei elnagyoltak. A nyílt koordinációs rendszer révén egy erősebb európai jelenlét a szövetkezeti rendszerben igencsak kívánatos és hasznos lenne. Őszintén sajnálom, hogy ez a jelentés csak saját kezdeményezésű.

 
  
MPphoto
 

  Katarína Neveďalová (S&D). - V Európe existuje stošesťdesiattisíc družstiev, ktoré poskytujú prácu pre približne 5,4 milióna zamestnancov. Finančná hospodárska kríza ukázala, že ju nemožno riešiť iba jednostranne z pohľadu akcionárov týchto firiem, ale mala by sa zvážiť aj zodpovednosť, ktorú má podnik ako sociálna organizácia. Podnik totiž nesie zodpovednosť nielen voči akcionárom, ale aj voči zamestnancom, veriteľom a spoločnosti.

Právne predpisy týkajúce sa družstiev a účasti zamestnancov sú v celej Európskej únii zásadne odlišné. Stanovy európskeho družstva sú zatiaľ jedinou právnou formou sociálneho hospodárstva na európskej úrovni. Družstvá a iné podniky sociálneho hospodárstva sú súčasťou európskeho sociálneho modelu a jednotného trhu a zaslúžia si rozhodné uznanie a podporu, ako je ustanovené v rôznych kľúčových dokumentoch Európskej únie.

Revízia smernice by sa mala zaoberať predovšetkým osobitnými potrebami zamestnancov družstiev vrátane možnosti byť zároveň majiteľom i zamestnancom toho istého podniku. Domnievam sa, že by bolo vhodné, aby Komisia vytvorila nástroj na uľahčenie vlastníctva družstiev zo strany zamestnancov a užívateľov. Účasť zamestnancov v podnikoch by mala byť samozrejmá vo všetkých štátoch Európskej únie a rovnako účasť zamestnancov v cezhraničných formách podnikov by sa mala posilniť a nezotrvať na najnižšej úrovni.

 
  
MPphoto
 

  Evelyn Regner (S&D). - Herr Präsident! Ich möchte gleich am Anfang dem Berichterstatter Giegold ein Dankeschön aussprechen, weil er sowohl die Schattenberichterstatter als auch die Verfasser der Stellungnahme von Anfang an nicht nur in die Arbeit einbezogen hat, sondern so sehr einbezogen hat, dass wir gemeinsam den Inhalt des Berichts entwickeln konnten. Er hat es erwähnt: Es gibt ganze 17 europäische Genossenschaften, und das verzeichnen wir im Jahr 2012, dem Jahr der Genossenschaften. Das ist natürlich sehr wenig. Das heißt, diese europäische Genossenschaft ist nicht der große Knüller geworden. Nur: Woran liegt das?

Es ist mir sehr wichtig, darauf hinzuweisen. Sind es die Bestimmungen die zu komplex sind, oder besteht überhaupt ein entsprechender Bedarf an diesen grenzüberschreitenden Kooperationen? Wir versuchen mit dem Bericht, die Genossenschaften der Sozialwirtschaft zu fördern, ihnen Leben einzuhauchen, und nicht jene, die sowieso schon gewinnorientiert firmieren können.

Zum Schluss möchte ich auf die sehr große Bedeutung hinweisen, die die Arbeitnehmermitbestimmung in diesem Bericht hat, und festhalten, wie wichtig es ist, sie auch in Zukunft mit Samthandschuhen anzufassen.

 
  
 

(A „catch the eye” eljárás vége.)

 
  
MPphoto
 

  Androulla Vassiliou, Member of the Commission. − Mr President, the Commission welcomes the interest of the Parliament in the Statute for a European Cooperative Society, as well as, more generally, in cooperatives and other social economy actors. As 2012 is the International Year of Cooperatives, this attention is even more important.

The report provides a very useful and timely contribution to the review of the legislation on the Statute for a European Cooperative Society. Besides, it can increase visibility and raise awareness of the positive role that the cooperative model of business can play for the attainment of the Europe 2020 objectives.

The role of cooperatives was neglected for a while until the world started experiencing the economic crisis, when interest in cooperatives’ capacity to contribute to growth, employment and social welfare, grew again. It is true that cooperative businesses that have stayed faithful to cooperative values and principles have generally been able to resist well the impacts of the financial and economic crisis.

The report contributes well to the reflection launched by the Commission on the future of company law and is in phase with the Social Business Initiative that the Commission adopted in October last year.

The Commission notes in particular Parliament’s proposal on the future of the Statute of the European Cooperative Society, employee participation in such bodies, the strengthening of cooperatives and attention to gender issues. The Commission also thanks the rapporteur, Mr Giegold in the Committee on Employment and Social Affairs, as well as Mrs Regner and Mrs Estrella in the Committee on Legal Affairs and the Committee on Women’s Rights and Gender Equality for their contribution.

The Commission has observed, as stated in the report, a certain lack of interest in the instrument created by the European Cooperative Regulation. Only 24 European cooperatives were created as from 2006, the date of the application of the regulation.

On 23 February 2012 the Commission adopted a report on the implementation of this regulation and sent it to the European Parliament, the Council and other institutions. The text reveals that the complexity of the instrument is one of the main obstacles to the success of the European Cooperative Regulation. Therefore the Commission plans two large conferences in order to consult stakeholders on whether and how to simplify the Statute for a European Cooperative Society, one in Brussels in April with the participation of Commissioners Tajani and Barnier, and the other in Cyprus during their Presidency in September.

The Commission envisages coming back to the Parliament after you have examined the report on the implementation of the regulation and after concluding the consultation of stakeholders on this issue during the two big events. The analysis and proposals made in the report will be taken into account in the assessment process and consultation on the simplification of the legislation on the Statute for a European Cooperative Society. It will also feed the Commission’s work on company law and social businesses.

 
  
MPphoto
 

  Elnök. − A vitát lezárom.

A szavazásra 2012. március 13-án, kedden kerül sor.

Írásbeli nyilatkozatok (149. cikk)

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), por escrito. As cooperativas refletem as discriminações que existem na sociedade, uma vez que as suas direções são maioritariamente constituídas por homens. A UE deverá ter em conta a perspetiva de género no âmbito do controlo da correta aplicação da Diretiva sobre o estatuto destas empresas. Defendo que a Comissão Europeia deve apresentar um estudo com dados atualizados, comparáveis e repartidos por sexo, para que se conheça melhor a taxa de participação das mulheres nas cooperativas da UE. Este modelo de organização empresarial poderá ter um papel importante no atual período de crise económica e social.

 
Note legali - Informativa sulla privacy