Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Volledig verslag van de vergaderingen
Maandag 12 maart 2012 - Straatsburg Herziene uitgave

25. Sluiting van de vergadering
Video van de redevoeringen
Notulen
Juridische mededeling - Privacybeleid