Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
Понеделник, 12 март 2012 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Възобновяване на заседанието
 2.Изявление на председателството
 3.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 4.Проверка на пълномощията: вж. протокола
 5.Състав на политическите групи: вж. протокола
 6.Състав на комисиите и делегациите: вж. протокола
 7.Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура: вж. протокола
 8.Внасяне на документи: вж. протоколи
 9.Въпроси за устен отговор и писмени декларации (внасяне): вж. протокола
 10.Отпаднали писмени декларации: вж. протокола
 11.Изпращане на текстове на споразумения от Съвета: вж. протоколи
 12.Действия, предприети вследствие позиции и резолюции на Парламента: вж. протоколи
 13.Трансфер на бюджетни средства
 14.Петиции: вж. протоколи
 15.Ред на работа
 16.Една година след Фукушима - извлечени поуки (разискване)
 17.Равенство между жените и мъжете в Европейския съюз - 2011 г. - Ролята на жените в процеса на вземане на политически решения (разискване)
 18.Състав на Парламента: вж. протокола
 19.Наследяването и създаването на европейско удостоверение за наследство (разискване)
 20.Съдебно обучение (разискване)
 21.Едноминутни изказвания (член 150 от Правилника за дейността)
 22.Устав на Европейското кооперативно дружество относно участието на работниците и служителите (кратко представяне)
 23.Процесът от Болоня (кратко представяне)
 24.Дневен ред на следващото заседание: вж. протокола
 25.Закриване на заседанието
 26.Закриване на годишната сесия
Разисквания
Редактирана версия (482 kb)
 
Разисквания
Редактирана версия (1894 kb)
Правна информация - Политика за поверителност