Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Esmaspäev, 12. märts 2012 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Istungjärgu jätkamine
 2.Presidentuuri avaldused
 3.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 4.Volituste kontrollimine (vt protokoll)
 5.Fraktsioonide koosseis (vt protokoll)
 6.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis (vt protokoll)
 7.Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (vt protokoll)
 8.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 9.Suuliselt vastatavad küsimused ja kirjalikud deklaratsioonid (esitamine) (vt protokoll)
 10.Kehtetud kirjalikud deklaratsioonid (vt protokoll)
 11.Nõukogu edastatud kokkulepete tekstid (vt protokoll)
 12.Parlamendi seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus (vt protokoll)
 13.Assigneeringute ümberpaigutamine (vt protokoll)
 14.Petitsioonid (vt protokoll)
 15.Tööplaan
 16.Aasta pärast Fukushimat - saadud õppetunnid (arutelu)
 17.Sooline võrdõiguslikkus Euroopa Liidus aastal 2011 - Naiste osalemine poliitiliste otsuste tegemisel (arutelu)
 18.Parlamendi koosseis (vt protokoll)
 19.Pärimine ning Euroopa pärimistunnistus (arutelu)
 20.Õigusalane koolitus (arutelu)
 21.Üheminutilised sõnavõtud (kodukorra artikkel 150)
 22.Euroopa ühistu põhikiri ja töötajate kaasamine (lühiettekanne)
 23.Bologna protsess (lühiettekanne)
 24.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 25.Istungi lõpp
 26.Istungjärgu lõpetamine
Arutelud
Uuendatud versioon (482 kb)
 
Arutelud
Uuendatud versioon (1894 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika