Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Puheenvuorot
Maanantai 12. maaliskuuta 2012 - StrasbourgLopullinen versio
 1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Puhemiehen julkilausumat
 3.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 4.Valtakirjojen tarkastus: ks. pöytäkirja
 5.Poliittisten ryhmien kokoonpano: ks. pöytäkirja
 6.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano: ks. pöytäkirja
 7.Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen: ks. pöytäkirja
 8.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 9.Suulliset kysymykset ja kirjalliset kannanotot (vastaanotetut asiakirjat): ks. pöytäkirja
 10.Rauenneet kirjalliset kannanotot: ks. pöytäkirja
 11.Neuvoston toimittamat sopimustekstit: ks. pöytäkirja
 12.Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet: ks. pöytäkirja
 13.Määrärahojen siirrot: ks. pöytäkirja
 14.Vetoomukset: ks. pöytäkirja
 15.Käsittelyjärjestys
 16.Vuosi Fukushiman jälkeen – mitä opimme? (keskustelu)
 17.Naisten ja miesten tasa-arvo Euroopan unionissa 2011 - Naiset päättäjinä – laatua ja tasa-arvoa (keskustelu)
 18.Parlamentin kokoonpano: ks. pöytäkirja
 19.Perintöasiat sekä eurooppalaisen perintötodistuksen käyttöönotto (keskustelu)
 20.Oikeusalan koulutus (keskustelu)
 21.Minuutin puheenvuorot (työjärjestyksen 150 artikla)
 22.Eurooppaosuuskunnan säännöt henkilöstöedustuksen osalta (lyhyt esittely)
 23.Bolognan prosessi (lyhyt esittely)
 24.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 25.Istunnon päättäminen
 26.Vuosittaisen istuntokauden päättäminen
Puheenvuorot
Lopullinen versio (482 kb)
 
Puheenvuorot
Lopullinen versio (1894 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö