Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Debašu stenogramma
Pirmdiena, 2012. gada 12. marts - StrasbūraPārskatītā redakcija
 1.Sesijas atsākšana
 2.Priekšsēdētāja paziņojumi
 3.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana (sk. protokolu)
 4.Pilnvaru pārbaude (sk. protokolu)
 5.Politisko grupu sastāvs (sk. protokolu)
 6.Komiteju un delegāciju sastāvs (sk. protokolu)
 7.Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana (sk. protokolu)
 8.Dokumentu iesniegšana (sk. protokolu)
 9.Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski, un rakstiskas deklarācijas (iesniegšana) (sk. protokolu)
 10.Spēku zaudējušas rakstiskas deklarācijas (sk. protokolu)
 11.Padomes nosūtītie nolīgumu teksti (sk. protokolu)
 12.Saistībā ar Parlamenta nostājām un rezolūcijām veiktie pasākumi (sk. protokolu)
 13.Apropriāciju pārvietojumi (sk. protokolu)
 14.Lūgumraksti (sk. protokolu)
 15.Darba kārtība
 16.Gads kopš Fukušimas traģēdijas — gūtās atziņas (debates)
 17.Sieviešu un vīriešu līdztiesība Eiropas Savienībā — 2011. gads - Sieviešu līdzdalība politisko lēmumu pieņemšanā (debates)
 18.Parlamenta sastāvs (sk. protokolu)
 19.Mantošana un Eiropas mantojuma apliecība (debates)
 20.Apmācība tieslietu jomā (debates)
 21.Vienu minūti ilgas uzstāšanās (Reglamenta 150. pants)
 22.Eiropas Kooperatīvās sabiedrības statūtu papildināšana attiecībā uz darbinieku iesaistīšanu (īss izklāsts)
 23.Boloņas process (īss izklāsts)
 24.Nākamās sēdes darba kārtība (sk. protokolu)
 25.Sēdes slēgšana
 26.Gadskārtējās sesijas slēgšana
Debašu stenogramma
Pārskatītā redakcija (482 kb)
 
Debašu stenogramma
Pārskatītā redakcija (1894 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika