Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Debatten
Maandag 12 maart 2012 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Hervatting van de zitting
 2.Verklaringen van het voorzitterschap
 3.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 4.Onderzoek geloofsbrieven: zie notulen
 5.Samenstelling fracties: zie notulen
 6.Samenstelling commissies en delegaties: zie notulen
 7.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure aangenomen besluiten: zie notulen
 8.Ingekomen stukken: zie notulen
 9.Mondelinge vragen en schriftelijke verklaringen (indiening): zie notulen
 10.Vervallen schriftelijke verklaringen: zie notulen
 11.Van de Raad ontvangen verdragsteksten: zie notulen
 12.Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven gevolg: zie notulen
 13.Kredietoverschrijvingen: zie notulen
 14.Verzoekschriften: zie notulen
 15.Regeling van de werkzaamheden
 16.Een jaar na Fukushima - welke lessen zijn geleerd? (debat)
 17.Gelijkheid tussen mannen en vrouwen in de Europese Unie - 2011 - Vrouwen in de politieke besluitvorming (debat)
 18.Samenstelling Parlement: zie notulen
 19.Erfopvolging en de Europese erfrechtverklaring (debat)
 20.Juridische opleiding (debat)
 21.Spreektijd van één minuut (artikel 150 van het Reglement)
 22.Het statuut voor een Europese coöperatieve vennootschap met betrekking tot de rol van de werknemers (korte presentatie)
 23.Bologna-proces (korte presentatie)
 24.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 25.Sluiting van de vergadering
 26.Sluiting van de zitting
Debatten
Herziene uitgave (482 kb)
 
Debatten
Herziene uitgave (1894 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid