Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Poniedziałek, 12 marca 2012 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Wznowienie sesji
 2.Oświadczenia Przewodniczącego
 3.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: Patrz protokól
 4.Weryfikacja mandatów: Patrz protokól
 5.Skład grup politycznych: Patrz protokól
 6.Skład komisji i delegacji: Patrz protokól
 7.Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą: Patrz protokól
 8.Składanie dokumentów: patrz protokół
 9.Pytania ustne i oświadczenia pisemne (składanie dokumentów): Patrz protokól
 10.Oświadczenia pisemne, które straciły ważność: Patrz protokól
 11.Teksty porozumień przekazane przez Radę: patrz protokół
 12.Działania podjęte w związku ze stanowiskami i rezolucjami Parlamentu: patrz protokół
 13.Przesunięcie środków: patrz protokół
 14.Petycje: patrz protokół
 15.Porządek obrad
 16.Rok po Fukushimie - wyciągnięte wnioski (debata)
 17.Równość kobiet i mężczyzn w Unii Europejskiej - 2011 r. - Kobiety w podejmowaniu decyzji politycznych (debata)
 18.Skład Parlamentu: Patrz protokól
 19.Dziedziczenie i europejski certyfikat spadkowy (debata)
 20.Szkolenia w sądownictwie (debata)
 21.Wystąpienia jednominutowe (art. 150 Regulaminu PE)
 22.Statut spółdzielni europejskiej w odniesieniu do zaangażowania pracowników (krótka prezentacja)
 23.Proces boloński (krótka prezentacja)
 24.Porządek obrad następnego posiedzenia: Patrz protokól
 25.Zamknięcie posiedzenia
 26.Zamknięcie sesji rocznej
Debaty
Wersja poprawiona (482 kb)
 
Debaty
Wersja poprawiona (1894 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności