Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Doslovný zápis z rozpráv
Pondelok, 12. marca 2012 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Vyhlásenia predsedníctva
 3.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 4.Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca: pozri zápisnicu
 5.Zloženie politických skupín: pozri zápisnicu
 6.Zloženie výborov a delegácií: pozri zápisnicu
 7.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom: pozri zápisnicu
 8.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 9.Otázky na ústne zodpovedanie a písomné vyhlásenia (predložené dokumenty): pozri zápisnicu
 10.Prepadnuté písomné vyhlásenia: pozri zápisnicu
 11.Texty zmlúv poskytnutých Radou: pozri zápisnicu
 12.Kroky podniknuté na základe pozícií a uznesení Parlamentu: pozri zápisnicu
 13.Presun rozpočtových prostriedkov: pozri zápisnicu
 14.Petície: pozri zápisnicu
 15.Program práce
 16.Rok po Fukušime – ponaučenie (rozprava)
 17.Rovnosť žien a mužov v Európskej únii – 2011 - Ženy v procese politického rozhodovania (rozprava)
 18.Zloženie Parlamentu: pozri zápisnicu
 19.Dedenie a európskeho dedičské osvedčenie (rozprava)
 20.Odborná justičná príprava (rozprava)
 21.Jednominútové vystúpenia (článok 150 rokovacieho poriadku)
 22.Stanovy európskeho družstva s ohľadom na účasť zamestnancov na riadení (stručná prezentácia)
 23.Bolonský proces (stručná prezentácia)
 24.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 25.Skončenie rokovania
 26.Skončenie zasadania
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (482 kb)
 
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (1894 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia