Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Fullständigt förhandlingsreferat
Måndagen den 12 mars 2012 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Uttalanden av talmannen
 3.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 4.Valprövning: se protokollet
 5.De politiska gruppernas sammansättning: se protokollet
 6.Utskottens och delegationernas sammansättning: se protokollet
 7.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet: se protokollet
 8.Inkomna dokument: se protokollet
 9.Muntliga frågor och skriftliga förklaringar (ingivande): se protokollet
 10.Bortfallna skriftliga förklaringar: se protokollet
 11.Avtalstexter översända av rådet: se protokollet
 12.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets åtgärder och resolutioner: se protokollet
 13.Anslagsöverföringar: se protokollet
 14.Framställningar: se protokollet
 15.Arbetsplan
 16.Ett år efter Fukushima – lärdomar (debatt)
 17.Jämställdheten mellan kvinnor och män i Europeiska unionen - 2011 - Kvinnor i politiskt beslutsfattande (debatt)
 18.Parlamentets sammansättning: se protokollet
 19.Arv och inrättandet av ett europeiskt arvsintyg (debatt)
 20.Rättslig utbildning (debatt)
 21.Anföranden på en minut (artikel 150 i arbetsordningen)
 22.Stadgan för europeiska kooperativa föreningar vad gäller arbetstagarinflytande (kortfattad redogörelse)
 23.Bologna-processen (kortfattad redogörelse)
 24.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 25.Avslutande av sammanträdet
 26.Avslutande av den årliga sessionen
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (482 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (1894 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy