Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Doslovný záznam ze zasedání
Úterý, 13. března 2012 - ŠtrasburkRevidované vydání
 1.Zahájení ročního zasedání
 2.Zahájení zasedání: viz zápis
 3.Předložení dokumentů: viz zápis
 4.Texty dohod dodané Radou: viz zápis
 5.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení): viz zápis
 6.Závěry zasedání Evropské rady (1.–2. března 2012)
 7.Výjimka pro využití Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci v souvislosti s krizí (rozprava)
 8.Hlasování
  8.1.Dohoda mezi EU a Islandem a Norskem o používání některých ustanovení Úmluvy o vzájemné pomoci v trestních věcech (A7-0020/2012 - Claude Moraes) (hlasování)
  8.2.Žádost o zbavení Krisztiny Morvaiové poslanecké imunity (A7-0050/2012 - Eva Lichtenberger) (hlasování)
  8.3.Dědictví a vytvoření evropského dědického osvědčení (A7-0045/2012 - Kurt Lechner) (hlasování)
  8.4.Rovnoprávnost žen a mužů v Evropské unii – 2011 (A7-0041/2012 - Sophia in 't Veld) (hlasování)
  8.5.Ženy v politickém rozhodovacím procesu (A7-0029/2012 - Sirpa Pietikäinen) (hlasování)
  8.6.Statut evropské družstevní společnosti s ohledem na zapojení zaměstnanců (A7-0432/2011 - Sven Giegold) (rozprava)
  8.7.Boloňský proces (A7-0035/2012 - Luigi Berlinguer) (hlasování)
  8.8.Evropská statistika (A7-0037/2012 - Edward Scicluna) (hlasování)
 9.Vysvětlení hlasování
 10.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 11.Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis
 12.Diskriminační internetové stránky a vládní reakce (rozprava)
 13.Doba vyhrazená pro otázky Komisi
 14.Obecné pokyny pro přípravu rozpočtu na rok 2013 – oddíl III – Komise (rozprava)
 15.Mezinárodní dohoda o kakau z roku 2010 - Dětská práce v odvětví kakaa (rozprava)
 16.Řešení epidemie diabetu v EU (rozprava)
 17.Složení Parlamentu: viz zápis
 18.Evropský rybářský fond (rozprava)
 19.Autonomní celní kvóty pro dovoz vysoce jakostního hovězího masa (rozprava)
 20.Společná obchodní politika (rozprava)
 21.Pořad jednání příštího zasedání: viz zápis
 22.Ukončení zasedání
Doslovný záznam ze zasedání
Revidované vydání (1573 kb)
 
Doslovný záznam ze zasedání
Revidované vydání (5768 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí